Równość i ekologia – tematy przewodnie międzynarodowej mobilności

Opublikowano: 26 stycznia 2024

Przeobrażenia zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, iż konieczne staje się ponowne przyjrzenie się takim pojęciom jak równość i ekologia. Równość może odnosić się do wielu aspektów codziennego życia, w tym m.in. do równości społecznej, ekonomicznej, moralnej czy też równości wobec prawa. Zdarza się jednak, iż równość zostaje zachwiana lub zburzona ze względu na różne czynniki zewnętrzne. Ekologia jako nauka, która zajmuje się m.in. badaniem oddziaływań zachodzących między organizmami a środowiskiem, pozwala na ustrukturyzowanie zależności w świecie człowieka i przyrody. Niemniej struktury te również ulegają zachwianiu, jeśli pojawia się nowa, nieprzewidywalna sytuacja. Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do zaburzenia równości i prawa do godnego życia mieszkających tam ludzi, degradacji ziemi i przedostania się szkodliwych substancji w jej głąb. Choć działania wojenne toczą się na określonym terenie, to jednak współcześni Europejczycy są świadomi tego, iż nie jest to problem jednego państwa, ale nas wszystkich.

Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z partnerami GoGlobal z Ukrainy oraz Go Up Academy z Turcji, realizują projekt pn. „Ecology and equality – let’s do it together!” w ramach akredytacji w dziedzinie młodzieży. Młodzież z Polski, Ukrainy oraz Turcji przez 9 dni będzie integrować się podczas wspólnych aktywności, których tematem przewodnim są równość, prawa człowieka oraz ekologia. Uczestnicy są zakwaterowani w Krakowie, mieście dającym wiele możliwości, pozwalającym doświadczyć międzynarodowy i międzykulturowy aspekt wspólnego życia. Tematyka mobilności została opracowana przez młodzież, której celem jest wskazanie, iż pomimo różnic kulturowych, odmiennych doświadczeń i przeżyć, ważne są dla niej te same wartości, dążenia. Projekt ma szczególnie ważny wymiar ze względu na udział młodych ludzi z Ukrainy, którzy w bezpośredni sposób będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, trudnościami związanymi z wojną w swoim kraju, ze swoimi polskimi i tureckimi rówieśnikami.

Podczas pierwszego spotkania, uczestnicy ustalili zasady wspólnego gospodarowania, opowiedzieli o sobie i swoich celach oraz oczekiwaniach związanych z udziałem w mobilności. Warsztaty integracyjne pozwoliły młodym ludziom przełamać pierwsze lody, otworzyć się na siebie i utwierdzić w przekonaniu, że działania międzynarodowe mają sens!

Mobilność realizowana jest w okresie od 26.01.2024 do 03.02.2024 r.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie