1% NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE? TAK!

Każdego dnia działamy na rzecz lokalnej społeczności, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, chronimy historię i budujemy poczucie tożsamości narodowej oraz kulturowej. Współpracujemy z wieloma gminami i dbamy o naszą wspólną tożsamość, kulturę i historię.

To właśnie Twój mały – wielki 1% daje nam możliwość działania na rzecz potrzebujących, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży!

To z Twoją pomocą – pomagamy każdego dnia!

Skorzystaj z tej możliwości i przekaż nam swój 1% podatku dochodowego wskazując numer KRS: Centrum Inicjatyw Lokalnych 0000 215 720.

Nasza organizacja powstała w 2004 roku w Zawierciu. Od tego czasu zrealizowaliśmy wiele projektów, których celem było promowanie inicjatyw społecznych, rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców czy chronienie od zapomnienia historii miasta Zawiercie. A to tylko ułamek naszych codziennych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Od lat realizujemy program stypendialny dla młodzieży „Zostańcie w Zawierciu”, wdrażamy Programu „Działaj Lokalnie” na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego, wydajemy kalendarze z serii „Dawne Zawiercie” oraz magazyn „Zawiercianin”. Regularnie organizujemy akcje charytatywne, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, Kongresy Zdrowia Seniorów oraz festyny rodzinne dla mieszkańców.

Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja zawodowa, a także ochrona historii i budowanie poczucia tożsamości narodowej oraz kulturowej.

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z
IWOP