NIE dla dyskryminacji, TAK dla tolerancji

Opublikowano: 2 lutego 2024

Każdy człowiek jest inny. Pomimo tej inności łatwo jest zauważyć, że pewne priorytety, dążenia, cele są tożsame dla wielu innych pomimo odmienności. Niestety często zdarza się, iż osoby, które np. ze względu na rasę, płeć, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność czy światopogląd są dyskryminowane przez innych. Przeciwnością dyskryminacji jest tolerancja rozumiana jako poszanowanie czyichś przekonań, poglądów, sposobu bycia. Tematyka związana z powyższymi zagadnieniami jest szczególnie ważna dla współczesnych młodych Europejczyków, którzy chcą wyrażać siebie, swoje poglądy, osiągać cele w sposób, który nie krzywdzi innych. Wierzą, że dzięki tolerancji i otwartości można pokonywać podziały i jednoczyć we wspólnym działaniu.

Uczestnicy projektu pn. „Ecology and equality – let’s do it together!” realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych, przeprowadzili samodzielnie warsztaty, które dotyczyły tolerancji, otwartości, konieczności podejmowania działań mających na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek czy wyznanie. Podczas burzy mózgów i debaty, uczestnicy podzielili się własnymi poglądami i doświadczeniami związanymi z różnego rodzaju wykluczeniem społecznym. Zwrócili uwagę na to, jak ważne jest wzajemne wsparcie oraz okazywanie solidarności osobom, które są dyskryminowane.

Poza tym polsko-ukraińsko-turecki zespół skupił się na poszukiwaniu tolerancji i otwartości na drugiego człowieka w sobie samych i swoich towarzyszach. Uczestnicy wzmocnili łączące ich więzi podczas warsztatów muzyczno-ruchowych, a następnie wypisali na kartkach swoje imiona i przypisali im pozytywne cechy oraz wartości. Wspólne działanie stało się inspiracją do dalszych debat i poruszenia kwestii związanych z tolerancją, ekologią, światem, który powinien być miejscem przyjaznym dla każdego człowieka.

Zapraszamy do fotorelacji z ostatnich intensywnych warsztatowych dni!

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie