Kolorowanka „Misja – czyste powietrze”

Opublikowano: 13 października 2020

Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację zadania publicznego pn. Kolorowanka „Misja – czyste powietrze” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Celem zadania jest podniesienie świadomości proekologicznej społeczeństwa, szczególnie wśród dzieci, w zakresie zagrożeń, jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze, jak również zagrożeń wynikających z palenia papierosów.

 Cele szczegółowe  projektu to przede wszystkim:

–       wzrost wiedzy w zakresie profilaktyki antynikotynowej,

–       zwiększenie wiedzy w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie,

–       zwiększenie wiedzy w zakresie działań proekologicznych,

–       wzrost świadomości na temat zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez wydanie kolorowanki „Misja – czyste powietrze”. Kolorowanka będzie miała za zadanie uświadomienie młodym mieszkańcom województwa śląskiego, że powietrze, którym oddycha każdy z nas powinno być czyste, pozbawione wszelkich możliwych zanieczyszczeń. Jej celem będzie także ukazanie dzieciom możliwych rozwiązań w jaki sposób dbać o czystość powietrza.

Kolorowanka zostanie wydana w listopadzie 2020 r., w limitowanym nakładzie 1000 egzemplarzy. Będzie kolportowana na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego. Kolorowankę będzie można także nabyć nieodpłatnie m.in. w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Polska 14 B w Zawierciu (tel. 32 67 020 14), w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie