Inicjatywa „Filmowa Młodzież”

Opublikowano: 22 grudnia 2021

Kompetencje cyfrowe są niezwykle ważne we współczesnym świecie. Istotnie, żyjemy w dobie Internetu, mediów społecznościowych, digitalizacji. Umiejętność obsługi nowych mediów oraz dostęp do nich sprawia, że mogą służyć celom o charakterze społecznym, edukacyjnym, promocyjnym. W ramach zadania pn. „Aktywność na wagę złota”, młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, przygotowała inicjatywę pn. „Filmowa młodzież”.

Dzięki otrzymanemu na realizację grantowi, zakupili niezbędny sprzęt do przygotowania materiałów filmowych i wzięli udział w warsztatach z zakresu obsługi ww. sprzętu oraz pracy w programach do edycji filmów wideo. Zdobyta wiedza pozwoliła im na przygotowanie trzech filmów, w których poruszyli ważne problemy społeczne. Ze swoim materiałem dotarli do szerokiego grona odbiorców: rówieśników, nauczycieli, społeczności lokalnej. Czy poprzez krótkie filmiki edukacyjnoinformacyjne faktycznie można zachęcić lokalną społeczność do pochylenia się nad określoną problematyką? Z jakim oddźwiękiem spotkał się przygotowany przez młodzież materiał? Czas się przekonać! Rozmawiamy z twórcami inicjatywy – Jakubem Morawcem, Jakubem Lipą, Wiktorem Ruskiem i Igorem Kimakiem.

 

Skąd pomysł na inicjatywę pn. „Filmowa młodzież”?

Igor Kimak: Pomysł na powstanie i zrealizowanie inicjatywy pn. „Filmowa młodzież” wynika z zainteresowań uczestników naszej grupy. Naszą pasją jest zgłębianie tematyki związanej z tworzeniem treści audiowizualnych, które dają młodym ludziom możliwość wyrażania ważnych dla nich kwestii. Poprzez inicjatywę chcieliśmy przełożyć dotychczasową wiedzę w tym zakresie na realne działania i zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności.

Jakub Lipa: Przygotowanie inicjatywy wymagało od nas również zadania sobie pytania, w jaki sposób można dotrzeć do współczesnego młodego człowieka w atrakcyjny i przystępny sposób. Wydaje się, że właśnie poprzez zastosowanie narzędzi cyfrowych, audiowizualnych jest to najłatwiejsze i najbardziej skuteczne.

Jaką tematykę poruszyliście w przygotowanym przez siebie materiale?

Igor Kimak: Tematyka, której poświęciliśmy nasze nagrania jest szczególnie bliska młodym ludziom. Istotnie, jako członkowie tej grupy społecznej najlepiej rozumiemy problemy, aspiracje, dążenia młodzieży. Dlatego też dotychczas w naszych produkcjach pojawiła się tematyka dotycząca sytuacji społecznoekonomicznej młodych Polaków w kraju i w świecie.

Jakub Lipa: Poza tym staramy się dotykać takich problemów jak pomoc bliźniemu, tolerancja, szacunek. Okazuje się, że współczesna młodzież bardzo często boryka się z różnego rodzaju trudnościami, ale nie zawsze wie w jaki sposób i gdzie szukać pomocy. Wydaje nam się, że ten obszar także jest warty poruszenia i chcemy zawrzeć go w naszych nagraniach.

Gdzie opublikowaliście przygotowany materiał filmowy? Do jakich odbiorców udało Wam się dotrzeć i z jaką reakcją się spotkaliście?

Wiktor Rusek: Wyprodukowane przez nas filmy są publikowane na naszym kanale na YouTube oraz dostępne na stronie szkoły i w mediach społecznościowych. Bezpośrednimi odbiorcami materiałów filmowych są uczniowie naszej szkoły. W końcu to, co obserwujemy wśród naszych rówieśników staje się inspiracją do ich powstawania. Jednak z pewnością będziemy dążyć do tego, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców – uczniów szkół średnich z całego powiatu zawierciańskiego. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że odbiorcami naszych treści nie jest wyłącznie młodzież, ale także grono pedagogiczne oraz rodzice. Dzięki temu, że zobaczą oni świat oczami młodych ludzi, swoich podopiecznych i dzieci, łatwiej będzie im zrozumieć problemy, z którymi zmaga się nasze pokolenie.

Jakub Morawiec: Dokładnie tak, a jeśli chodzi o reakcję zwrotną, to na pewno sama informacja o inicjatywie wzbudziła duże zainteresowanie w szkole. Póki co, komentarze na temat naszego materiału są pozytywne zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Jednak czekamy jeszcze na reakcje w postaci komentarzy i polubień pod filmikami oraz ilość uzyskanych wyświetleń.

Jak w działanie zaangażowała się społeczność lokalna?

Jakub Morawiec: Jako inicjatorzy projektu, dążyliśmy do tego, aby w działania zaangażowało się jak najwięcej osób. Skupiliśmy się przede wszystkim na zachęceniu uczniów naszego liceum do działania, aktywnego tworzenia filmów, udziału w produkcjach. Każdy filmik był następnie oglądany i oceniany przez pierwszą widownię, naszych pierwszych krytyków i recenzentów. Jestem pod wrażeniem, że grupa odpowiedzialna za tworzenie filmów tak bardzo się zaangażowała! Do inicjatywy włączyła się niemal cała społeczność szkolna, otrzymaliśmy także wsparcie od dyrekcji i nauczycieli, co pozwoliło na dodatkowe wzmocnienie relacji na linii uczeń-nauczyciel.

Jaką pozytywną zmianę społeczną przyniosła zrealizowana przez Was inicjatywa?

Jakub Morawiec: Przygotowane przez nas filmiki na pewno uświadomiły widzom – uczniom, nauczycielom, rodzicom, szeroko rozumianej młodzieży, jakie problemy społeczne ich otaczają. Często, choć słusznie przejmujemy się problemami ludzi z bardzo daleka, to jednak nie zwracamy uwagi na to, że ludzie z najbliższego otoczenia także borykają się z trudnościami, mogą potrzebować naszej pomocy, akceptacji lub zwykłej rozmowy. Ta świadomość jest niezwykle ważna i pomaga lepiej funkcjonować zarówno w szkolnej, jak i lokalnej społeczności.

Wiktor Rusek: Zrealizowany przez nas projekt będzie pomagał młodzieży w radzeniu sobie z problemami XXI wieku. Młodzi ludzie, którzy obejrzą nasze produkcje dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, gdzie szukać wsparcia, pomocy. Zwiększą również swoją wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, staną się bardziej świadomi własnych możliwości i pewniejsi w codziennym życiu.

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie