„Generacja 6.0” – bo życie zaczyna się po sześćdziesiątce!

Opublikowano: 14 lutego 2022

Koncepcja lifelong learning odnosząca się do wszelkiej, trwającej przez całe życie aktywności człowieka, której celem jest ciągłe nabywanie, poszerzanie wiedzy oraz umiejętności, zyskuje szczególne znaczenie we współczesnym świecie – opartym na wiedzy, komputeryzacji, mieszaniu się życia realnego z wirtualnym. Dezorientację  i zagubienie w tej rzeczywistości mogą odczuwać zwłaszcza osoby starsze, dla których komputery, aplikacje, social media często stanowią nieodkryty jeszcze ląd.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach programu „Generacja 6.0”, IV edycja organizowanego przez Fundację BGK, realizuje projekt pn. „Nowe technologie bez tajemnic”. Jest on adresowany do osób od 60. do 84. roku życia zamieszkujących gminę Łazy i będących członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach lub Klubu Seniora Semafor w Łazach.

Uczestnicy wezmą udział w działaniach, które pozwolą im lepiej odnaleźć się we współczesnym, skomputeryzowanym świecie. Wśród nich przewidziano:

– warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii;

– warsztaty dotyczące świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu;

– warsztaty fotograficzne;

– warsztaty językowe (j. angielski);

– wycieczkę do Robo Parku w Krakowie.

W działaniu będzie mogło wziąć udział łącznie 10 osób, które spełniają kryteria uczestnictwa, tzn. są w wieku od 60. do 84. roku życia, mieszkają w gminie Łazy, są słuchaczami UTW w Łazach lub członkami Klubu Seniora Semafor w Łazach. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokładne informacje oraz karta zgłoszeniowa są dostępne w załącznikach. Na zgłoszenia czekamy do 21.02.2022 r. Odkryj tajemnice nowych technologii, czekamy właśnie na Ciebie!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie