Doceń przyrodę, ucz się o Ziemi!

Opublikowano: 29 stycznia 2024

Ostatnie dni polsko-ukraińsko-tureckiej młodzieży minęły na wspólnych debatach oraz wymianie doświadczeń. Na pierwszy plan poszły kwestie związane z ekologią oraz tym jak ważne jest poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miejsca, w którym się żyje, lub które się zwiedza, aby docenić ważność działań proekologicznych.

Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując projekt pn. „Ecology ang equality – let’s do it together” wraz z partnerami GoGlobal z Ukrainy oraz Go Up Academy z Turcji, umożliwiło uczestnikom mobilności zwiedzenie Kopalni Soli „Wieliczka”. Kopalnia wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO i posiada unikatową, niespotykaną w innych miejscach na świecie budowę geologiczną. Niezwykły podziemny krajobraz kopalni jest wynikiem silnych ruchów górotwórczych związanych z wypiętrzaniem się Karpat, które nastąpiły po osadzeniu się soli kamiennych. Aktywność tektoniczna Karpat doprowadziła do pofałdowania solnych warstw, odkucia od podłoża i przesunięcia ich co najmniej kilkanaście kilometrów na północ. W efekcie sole zostały wydźwignięte ku powierzchni, co umożliwiło ich wczesne odkrycie i eksploatację. Uczestnicy podążyli Trasą Górniczą, w trakcie której m.in.:

  • wędrowali podziemnym solnym labiryntem i zwiedzili surowe komnaty znajdując się wokół szybu Regis;
  • poszukiwali soli, badali powietrze w kopalni, poznali dawne zawody górnicze;
  • zwiększyli swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

Wydarzenie stało się okazją do wieczornych rozmyślań i burzy mózgów dotyczącej tego, jak ważne jest docenianie i umiejętne wykorzystywanie naturalnych zasobów Ziemi. Wraz z liderami młodzież wypunktowała kwestie, nad którymi należy pochylić się w kontekście ekologii i ochrony środowiska. Jedną z nich jest niewątpliwie konieczność zwrócenia uwagi opinii publicznej na ważność troski o naszą planetę!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie