Dobrze jest debatować

Opublikowano: 27 października 2021

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując zadanie pn. „Aktywność na wagę złota” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, przygotowała debatę obywatelską, w której wzięli uczniowie szkół średnich z powiatu zawierciańskiego. Debata została zorganizowana w dniu 26.10.2021 roku.
Debata obywatelska stanowi wymianę informacji oraz spostrzeżeń jak w przypadku rozmowy, jednak ujęta jest w określone ramy. Istotnie, ma ona sformalizowaną formę, a uczestnikom przyznaje się określoną ilość czasu na udzielanie odpowiedzi i zastanowienie nad pytaniami, które chcą zadać. Poza tym podczas debaty dużą uwagę zwraca się na język, który powinien być bardziej precyzyjny niż w przypadku mowy potocznej, a wszelkie wypowiedzi stron debaty podlegają ocenie sędziów.

Podczas debaty dyskutowano na tematy związane ze sposobami inspirowania innych do działania oraz byciem liderem w grupie. Lider społeczny powinien posiadać określone cechy oraz predyspozycje, dzięki którym w pozytywny sposób oddziałuje na społeczność lokalną. Uczestnicy debaty podzielili się na zespoły, które argumentowały dlaczego lider powinien posiadać dane cechy, a jakie utrudniają to, aby nim zostać.
Niezwykle ważna w pełnieniu roli lidera jest również umiejętność rozpoznawania potrzeb lokalnej społeczności, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmian i wskazywania właściwego kierunku działania innym osobom. Zdolność do dzielenia się wiedzą, etyczne postępowanie, kompetencje komunikacyjne – to jedne z najczęściej wskazywanych przez młodzież cech, które powinien posiadać lider. Z drugiej jednak strony pojawiły się głosy, że ważniejsze jest motywowanie i docenianie zespołu, z którym współpracuje lider, przez co podejmowane przez niego działania mają szerszy zakres.

To była inspirująca debata, podczas której każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia i został wysłuchany przez drugą stronę!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie