„International Youtubers in action!” – posumowanie mobilności polsko-ukraińskiej młodzieży

2022-04-06T12:09:11+00:00

Zdobywanie nowych doświadczeń, podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie perspektywy poznawczej może odbywać się poprzez realizację różnych działań. Warto jednak, aby te działania miały charakter międzynarodowy, co pozwala na poznanie sposobu myślenia, funkcjonowania osoby innej kulturowo. Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z (...)