Zdobądź stypendium na studia z CIL

Opublikowano: 13 czerwca 2024

Zacznij pierwszy rok studiów najlepiej, jak to możliwe! Centrum Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych. Na stypendystów czeka aż 10 000, 00 zł, które pozwolą im lepiej poradzić sobie w nowym, studenckim życiu i spełniać edukacyjne plany i aspiracje.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników oraz szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2024 roku, i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  2. Posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXIII edycji programu.
  3. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl.
  4. Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 9694 brutto wyliczony z czerwca 2024 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
  5. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Formularz zgłoszeniowy (załącznik) należy przesłać na adres cil@cil.org.pl do 27 lipca 2024 roku do północy. Spełni swoje marzenia edukacyjne razem z nami!

 

Stypendia pomostowe przyznawane są w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności i koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, w tym wyłonionych do udziału w Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń, oraz innymi NGO prowadzącymi programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do liceów, techników i szkół branżowych.

Regulamin_LOKALNE-NGO_XXIII-edycja-2024_2025

aplikacja-SP-2024

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie