1 % dla Centrum Inicjatyw Lokalnych = 1% dla Zawiercia

Opublikowano: 22 października 2011

Zbliża się czas rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym. W ramach tego obowiązku istnieje możliwość przekazania 1 % dochodów na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do tego, by w taki sposób wesprzeć Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Centrum Inicjatyw Lokalnych powstało w 2004 roku. Wraz z upływającym od początku działalności czasem wzrasta liczba i skala projektów, realizowanych przez tę organizację. Centrum promuje aktywność społeczną wśród mieszkańców Zawiercia i całego powiatu zawierciańskiego oraz wspiera działania organizacji pozarządowych.

Dzięki projektom realizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych mieszkańcy powiatu mogli nabyć umiejętności związane z wykonywaniem rękodzieła oraz rzemiosła dawnego. Uczestnicy podnosili umiejętności związane z posługiwaniem się językiem angielskim. Mocnym akcentem w działalności tej organizacji jest realizacja projektów związanych ze wzrostem aktywności społecznej mieszkańców powiatu. Dzięki temu zdobywają oni potrzebną wiedzę oraz zyskują wiarę w to, że mogą rozpocząć samodzielną działalność czy też założyć stowarzyszenie. Od początku tego roku ruszył kolejny projekt, wychodzący naprzeciw potrzebom sektora NGO – Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych. Jednym z wymiarów działalności Centrum jest prowadzenie strony internetowej: zawiercianin.pl.
Przekazanie 1 % na rzecz Centrum Inicjatyw Lokalnych oznacza inwestycję, która może zaowocować realnym rozwojem samego Zawiercia, jak i powiatu zawierciańskiego. Zachęcamy do podjęcia takiego kroku. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby efektywnie wykorzystać ten kredyt zaufania.

KRS Centrum Inicjatyw Lokalnych: 0000215720.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie