Youthpass – potwierdzenie tego, co daje pozaszkolna forma kształcenia

Opublikowano: 22 lipca 2022

Ostatni dzień mobilności to czas na refleksje i podsumowania. Młodzież z Polski i Włoch wzięła udział w dziewięciodniowej mobilności w Krakowie realizowanej przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu „Razem w Europie”. Uczestnicy skupili się na poszerzaniu i wzmacnianiu swojej wiedzy i umiejętności związanych z ekologią, tolerancją, szacunkiem do innych ludzi, kultur, przyrody.

Zwieńczeniem ich zaangażowania oraz wspólnie podjętych aktywności było wręczenie certyfikatów oraz dokumentów Youthpass. „Dzięki Youthpassom, które służą dokumentowaniu oraz uznawaniu efektów uczenia się oraz kompetencji, które młodzi ludzie zdobyli podczas mobilności, możliwe jest wzbogacenie swojego CV, a także poddanie refleksji tego, co udało się osiągnąć podczas wymiany. Warto pamiętać, że dokument stanowi części strategii Komisji Europejskiej i jest uznawany we wszystkich krajach członkowskich UE”powiedział Paweł Abucki, prezes Fundacji CIL, który wręczył uczestnikom certyfikaty oraz podziękował za wkład wniesiony w realizację mobilności.

W trakcie wspólnie spędzonych dni uczestnicy m.in.:

– wzmocnili kompetencje językowe oraz przełamali barierę związaną z porozumiewaniem się w języku obcym;

– wzmocnili kompetencje międzykulturowe;

– umocnili postawę tolerancji oraz otwartości wobec innych kulturowo rówieśników;

– poszerzyli wiedzę oraz umiejętności związane z ekologią i podejmowaniem działań o charakterze proekologicznym.

Młodzież razem przygotowała także filmik dotyczący zagadnień związanych z tolerancją i ekologią, który ukaże się już niebawem. Poprzez jego realizację uczestnicy chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka, przyrody i zmieniać świat na lepsze!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie