Wyniki oceny merytorycznej w ramach Programu Działaj Lokalnie – edycja 2018

Opublikowano: 11 lipca 2018

15 czerwca bieżącego roku minął termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie „Działaj Lokalnie”. Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, jako Ośrodek Działaj Lokalnie na terenie powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego już po raz szósty zaprosiło organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do wzięcia udziału w konkursie.

Zwyciężyło 12 projektów, które oceniono pod względami: formalnym oraz merytorycznym przez trzech specjalistów: Pawła Abuckiego – prezesa Centrum Inicjatyw Lokalnych, Krzysztofa Peronia – prezesa Zawierciańskiego Forum Pracodawców oraz przedstawicieli gmin. Lokalna Komisja Grantowa, której posiedzenie odbyło się 28 czerwca 2018 r. w zajeździe Karczma u Stacha w Zawierciu, dokonując oceny wniosków uwzględniła:

– trafność diagnozy potrzeb społeczności;

– adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców;

– stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu;

– komunikację i promocję projektu;

– pożyteczność projektu oraz trwałość i możliwość kontynuacji działań;

– realność pozyskania wkładu własnego;

– klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu;

– innowacyjność projektu.

Zgromadzonych przywitał prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych – Paweł Abucki: „Spotkania Lokalnej Komisji Grantowej, to twórczy czas. Kolejny raz mamy okazję przyjrzeć się kreatywności i potencjałowi tkwiących we wnioskach konkursowych i ludziach, którzy je stworzyli. Wasza obecność tutaj dowodzi, że budowanie dobra wspólnego w oparciu o tradycję, lokalną historię i zwyczaje ma sens. Projekty, które zostały złożone do konkursu łączą w sobie tradycję, nowoczesność, innowacyjność – tak, aby każdy mieszkaniec miasta lub wsi mógł nauczyć się czegoś nowego, wzmacniając przy tym więzi społeczne i utrwalając sąsiedzkie relacje”.

Ideę Programu oraz zasady jego realizacji przedstawił Bartosz Lachór – koordynator Programu Działaj Lokalnie.

W ramach tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie będą realizowane różnorodne przedsięwzięcia, między innymi: pikniki rodzinne, warsztaty tworzenia witraży, warsztaty kulinarne. zajęcia taneczno-wokalne, zajęcia edukacyjne, nauka gry na instrumentach.

Pula dotacji przyznanych grantów w 2018 roku to 41 800, 00 zł.

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowania dostępna jest w poniższym załączniku.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie