Wyniki konkursu pn. „Ekologia ubrana w słowa”

Opublikowano: 29 kwietnia 2022

Na przestrzeni ostatnich lat podejmowanie działań proekologicznych stało się znacznie bardziej popularne, powstają nowe sposoby i formy wspierania środowiska naturalnego. Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując zadanie pn. „Twórcza odsłona ekologii”, zorganizowało konkurs na wierszyk/rymowankę proekologiczną, który pozwolił uczniom klas I-III z zawierciańskich szkół podstawowych dać upust swojej twórczej ekspresji i zachęcić innych do dbania o przyrodę.
Otrzymaliśmy wiele wspaniałych wierszyków, zarówno rymowanych jak i białych. Obfitujące w różnego rodzaju środki stylistyczne, metafory czy przerzutnie, naprawdę nas urzekły! Komisja konkursowa zdecydowała się przyznać trzy zwycięskie miejsca oraz siedem wyróżnień.

Zwycięzcami konkursu są:
I miejsce – Liliana Molenda z Katolickiej Szkoły Podstawowej
II miejsce – Stanisław Bąba ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki
III miejsce – Kamil Kuźniak z Katolickiej Szkoły Podstawowej

Pełna lista laureatów dostępna jest w załączniku. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Informacje związane z terminem i miejscem odbioru nagród rzeczowych oraz dyplomów zostaną przekazane po świętach majowych.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie