Wpływ międzynarodowego projektu mobilnościowego na działania UTW

Opublikowano: 2 grudnia 2021

Dla organizacji tworzących konsorcjum, tj. FCIL, UTW w Siewierzu i Koziegłowach, niezwykle istotna była możliwość podniesienia kwalifikacji swojej kadry w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi. Przełoży się to z pewnością na wnioskowanie i realizowanie kolejnych projektów mobilnościowych.

Dla FCIL udział w projekcie był szansą na wzmocnienie europejskiego wymiaru organizacji. Realizacja kolejnego projektu z partnerem międzynarodowym pozwoliła i ugruntować i zacieśnić współpracę. Projekt był także szansą dla FCIL na nawiązanie współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą, nawiązanie szerszych kontaktów międzynarodowych. Dzięki uczestnictwie w projekcie członków Fundacji nastąpiło podniesienie kompetencji w zakresie komunikowania się, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym za pomocą mediów cyfrowych, poprawa umiejętności językowych. Poznanie nowych technologii informacyjnych, aplikacji i mediów społecznościowych przyczyni się do lepszej promocji działań organizacji w środowisku międzynarodowym.

UTW w Siewierzu uczestnicząc w projekcie nabył doświadczenie w realizacji programów międzynarodowych, pozwolił się rozwinąć organizacji w dziedzinie projektów unijnych. Kadra Uniwersytetu zwiększyła kwalifikacje w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE oraz podniosła poziom znajomości języka angielskiego. Poznanie metod i działań nauczania osób dorosłych w innych krajach będzie skutkowało wprowadzeniem do swojej organizacji nowych innowacyjnych metod edukacji dorosłych, mających na celu uatrakcyjnienie zajęć dla seniorów.

UTW w Koziegłowach wysyłając swoich członków na zagraniczny kurs miał możliwość podniesienia umiejętności kadry w zakresie obsługi komputera i nabycia przez nich wiedzy o nowych technologiach i mediach społecznościowych. Poprzez udział w projekcie nastąpił rozwój organizacji i umiejętności członków Uniwersytetu w zakresie realizowania edukacyjnych programów międzynarodowych, podniosła się ranga organizacji w wymiarze europejskim. Dzięki udziałowi w zagranicznym kursie członkowie, stanowiący kadrę zarządzającą czy edukacyjną, szkoleniową, poprawili umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a zaczerpnięte rozwiązania z obszaru edukacji osób dorosłych będą mogły zostać przeniesione na grunt organizacji.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie