Weź udział w rajdzie rowerowym!

Opublikowano: 28 lipca 2021

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza mieszkańców Zawiercia do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym, który organizowany będzie 30.07.2021 r. Rajd rowerowy organizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „Zawiercianie na szlaku”, na który FCIL pozyskał dotację z Urzędu Miasta w Zawierciu.

UAKTUALNIENIE: Z uwagi na niewielką ilość zgłoszeń do udziału w rajdzie rowerowym, rajd zorganizowany zostanie w nowym terminie: 11.08.2021, przesunięto również termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 09.08.2021 r. do godz. 12:00.

Trasa rajdu: Zawiercie – Ogrodzieniec – Krępa – Zawiercie. Aby wziąć udział w rajdzie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi być obowiązkowo podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Formularze zgłoszeniowe po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać mailem na adres: niedzielska@cil.org.pl lub złożyć osobiście w biurze Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Polska 14b, Zawiercie. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem organizacji rajdu jest wzrost zainteresowania mieszkańców Zawiercia turystyką, krajoznawstwem, zwiększenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym, historycznym, geograficznym. Celem jest także popularyzowanie jazdy na rowerze, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Współczesne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież nie napawają optymizmem – udział telewizji, komputera i urządzeń mobilnych w planowaniu wolnych wieczorów i weekendów jest dominujący. Szczególnie obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że dzieci od dłuższego czas spędzają czas w domach. Dlatego też Wnioskodawca wychodzi z inicjatywą organizacji dla nich aktywnych form spędzenia wolnego czasu, w postaci możliwości uczestnictwa w rajdzie rowerowym.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie