Warsztaty z j. angielskiego – czym są anglicyzmy?

Opublikowano: 15 października 2021

Znajomość języka angielskiego jest niezwykle ważna na współczesnym rynku pracy, a także przydaje się w życiu codziennym. Dlatego też w dniu 15 października 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych pn. „Jestem jak Ty – patrzę ponad horyzont” zostało zorganizowane pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące posługiwania się językiem angielskim.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 25-50 lat z niepełnosprawnością, które partycypując w działaniu zwiększyły swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenie obejmowało tematyką podstawowe zwroty z języka angielskiego, jak również zagadnienia językoznawcze związane ze stosowaniem anglicyzmów w języku polskim.

Anglicyzmy są stosowane w mowie potocznej i przepełniają język polski. Uczestnicy dowiedzieli się zatem, iż język jako taki nie jest czymś stałym, ale ciągle ewoluuje i podlega różnego rodzaju wpływom oraz inspiracjom, także tym pochodzącym z zewnątrz. Istotnie, nawet w obrębie jednego języka na przestrzeni wieków dokonują się zmiany, które powodują, że Polak z XXI wieku nie byłby w stanie zrozumieć Polaka posługującego się swoim XIII-wiecznym słownictwem.

„Podczas ożywionej dyskusji uczestnicy tłumaczyli anglicyzmy na język polski oraz prezentowali anglicyzmy stosowane przez nich samych w życiu codziennym. Kursanci wyrazili swoje zdanie na temat stosowania anglicyzmów w języku polskim, jak również przedstawili jakie są według nich zalety oraz wady częstego stosowania tego typu określeń w mowie potocznej” – mówi Piotr Jarosz – prowadzący zajęcia, który biegle posługuje się językiem angielskim, a na co dzień pracuje jako specjalista ds. kontaktów międzynarodowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie