Talent puka do pilickich drzwi

Opublikowano: 22 września 2017

Duże miasta dają możliwość brania czynnego udziału w szeroko pojętym życiu artystycznym. Obfitują w różnego rodzaju zajęcia z zakresu wokalistyki, plastyki, rytmiki. Opery, teatry oraz kina bogatym repertuarem zapraszają do środka. Inaczej jest natomiast w małych miasteczkach i wsiach. Nie brakuje tutaj uzdolnionej artystycznie młodzieży, ale sztuka dociera do nich innymi drzwiami.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie pod patronatem Kółka Rolniczego w Dobrakowie przygotowało dla dzieci i młodzieży projekt pt: „Wykorzystaj swój talent” – warsztaty artystyczne i gier edukacyjnych na terenie Gminy Pilica. Jest on realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie, przy współpracy Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Warsztaty artystyczne otwierają przed najmłodszymi mieszkańcami regionu świat sztuki, edukacji, twórczego oraz kreatywnego myślenia i działania.

Warsztaty artystyczne organizowane na terenie gminy Pilica pozwalają dzieciom oraz młodzieży wyrazić się w twórczy sposób, poprzez malowanie, tworzenie różnych prac manualnych, śpiew i taniec. Są prowadzone przez wolontariuszki, których pedagogiczne wykształcenie stanowi dodatkowy atut w ich relacji i podejściu do dzieci. „Nasze wolontariuszki są wspaniałymi dziewczynami. Ich pozytywny wpływ na uczestników warsztatów sprawia, że kiedy kończą się zajęcia – dzieci wciąż chciałyby się bawić, malować, śpiewać!” – przyznała Barbara Przybylik – przewodnicząca KGW Kidów.

Frekwencja sięga nawet 70 uczestników podczas dwugodzinnych zajęć, realizowanych dwa razy w miesiącu. Członkinie KGW dbają o poczęstunek dla dzieci podczas warsztatów. Najmłodsi potrzebowali twórczych zajęć, podczas których mogliby odkryć lub kształtować swoje artystyczne dusze. Każde spotkanie kończy się próbą przygotowującą uczestników do prezentacji artystycznej, która ma być zwieńczeniem odbytych przez nich warsztatów.

Zajęcia, choć przeznaczone są dla dzieci sprawiają, że przywożący oraz odbierający je z zajęć rodzice, chętnie sami pomagają, pilnują, rozdają poczęstunek. Pozwalają one zatem na budowanie i pogłębianie rodzinnych oraz sąsiedzkich relacji.  Rodzice zawczasu mogą podziwiać postępy swoich pociech. Na oficjalny program artystyczny – efekt warsztatów, musimy jeszcze jednak trochę poczekać.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie