Ogłaszamy konkurs „Ekologia ubrana w słowa”

2022-04-14T08:20:52+00:00

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego są niezwykle ważne i stanowią niepisany obowiązek każdego mieszkańca Ziemi. Jak zachęcić innych do dbania o naturę, podejmowania działań o charakterze proekologicznym? W tym zakresie pomocne mogą okazać się krótkie, wierszowane utwory poetyckie! Fundacja (...)