Szkolenie dotyczące profilaktyki stresu oraz właściwej komunikacji

Opublikowano: 26 października 2021

Za nami kolejne warsztaty zorganizowane przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach zadania pn. „Jestem jak Ty – patrzę ponad horyzont”. Tym razem uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki stresu oraz właściwej komunikacji.

Stres towarzyszy nam każdego dnia, a jego destrukcyjne działanie może negatywnie wpływać na sferę zawodową. Dlatego też tak ważne jest poszukiwanie alternatywnych form radzenia sobie z ww. zjawiskiem, np. poprzez stosowanie terapii śmiechem, technik relaksacyjnych czy też uprawianie sportu.

Osobom z niepełnosprawnością może towarzyszyć dodatkowy stres wynikający z pewnych ograniczeń, którymi są dotknięci. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób redukować poziom stresu oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Tematyką szkolenia były także zagadnienia związane z właściwą komunikacją. Dokładne wyrażanie własnych myśli, umiejętność słuchania oraz przekazywania informacji to podstawa do tego, aby osiągnąć sukces w pracy zawodowej. Co więcej, umiejętności komunikacyjne mogą ułatwić znalezienie pracy w przypadku osób jej poszukujących.

To były warsztaty obfitujące w wiedzę, które przyczyniły się do wzrostu kompetencji osobistych i społecznych uczestników, dzięki czemu lepiej poradzą sobie na różnych płaszczyznach swojego życia.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie