Zdobądź rekomendację i stypendium w Programie Stypendiów Pomostowych

Opublikowano: 7 lipca 2022

Studia, nauka, samodzielne życie i krok w dorosłość – spraw, aby były łatwiejsze! Centrum Inicjatyw Lokalnych, Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów w Łazach, ARK Agencja Pracy oraz Kuźnia Młodych Talentów zapraszają tegorocznych maturzystów, którzy uzyskali wysoki wynik maturalny i dostali się na I rok studiów do aplikowania w Programie Stypendia Pomostowe 2022/2023.

W tym roku na stypendystów czeka aż 7 000, 00 zł!

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników oraz szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku, i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu),
  3. c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl,
  4. d) pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  5. e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać na adres cil@cil.org.pl do 28 lipca 2022 roku do północy. Czekamy właśnie na Ciebie!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie