SOS – społecznie, obywatelsko, skutecznie

Opublikowano: 4 lipca 2022

Zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, w szczególności wśród seniorów i osób młodych to główny cel projektu „SOS – społecznie, obywatelsko, skutecznie”, który realizowany jest od pierwszego lipca przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych.

W ramach sześciomiesięcznego przedsięwzięcia zostaną zrealizowane takie działania jak: debaty społeczne, spotkania z przedstawicielami NGO, szkolenia z zakresu kompetencji liderskich, obywatelskich i społecznych oraz lokalne inicjatywy społeczne. W ramach projektu zostanie również wydana gazetka „Aktywny Obywatel”, w której znajda się opisy zrealizowanych inicjatyw oraz wywiady z lokalnymi liderami. W działaniach wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego, kadra zarządzająca, edukacyjna, szkoleniowa NGO, członkowie NGO i wolni słuchacze, mieszkańcy powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego i okolic,
w szczególności seniorzy, młodzież, lokalna społeczność.

Projekt wynika z potrzeb przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pragną podejmować działania na rzecz dobra wspólnego, aktywizujących lokalną społeczność. Udział w działaniach projektowych pozwoli uczestnikom zwiększyć wiedzę na temat kształtowania aktywnej, prospołecznej postawy oraz na temat aktywnych form angażowania się w działania społeczne. Lokalna społeczność będzie chętniej angażować się w inicjatywy społeczne, obywatelskie, na rzecz dobra wspólnego, wzrośnie ich kreatywność, inicjatywności oraz przedsiębiorczość.

Wartość dofinansowania wynosi 56 125,00 zł.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie