Rusza kolejny projekt akredytowany

Opublikowano: 21 września 2022

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje kolejny projekt mobilnościowy nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest   współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w okresie 01.06.2022 – 31.08.2023.

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej, edukacyjnej/szkoleniowej członków konsorcjum, tj. Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności przedstawicieli konsorcjum w zakresie prowadzonych przez siebie organizacji, sekcji oraz zajęć dla osób dorosłych w celu podniesienia ich jakości oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań członków organizacji. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez udział przedstawicieli konsorcjum w międzynarodowych kursach.

Nawiązanie kontaktu z międzynarodowymi organizacjami otwiera nowe możliwości rozwoju. Osoby zaangażowane w jego realizację podniosą swoje umiejętności językowe, poznają w praktyce metody i narzędzia wykorzystywane w kształceniu nieformalnym osób dorosłych, zapoznają się od strony organizacyjnej z wyjazdami zagranicznymi w celu odbycia kursu, szkolenia, wymienią doświadczenia i wiedzę na temat edukacji osób dorosłych. Wszystko to przyczyni się do ich osobistego rozwoju, zwiększenia kompetencji, wiedzy i potrzebnego doświadczenia.

Udział w programie Erasmus+ i uczestnictwo w projektach wpłynie na poprawę umiejętności zarządzania, co jest bardzo ważne z perspektywy przyszłych projektów i działań o charakterze międzynarodowym. Opieranie działalności organizacji na dobrze wykształconej kadrze jest jedyną słuszną drogą do ciągłego rozwoju i polepszania realizacji działań w zakresie edukacji osób dorosłych.

Poprzez udział w zagranicznej mobilności organizacje mają szansę podnieść jakość oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych w oparciu o doświadczenia europejskie. Możliwość adaptacji elementów nauczania zaczerpniętych z programów kursów, szkoleń zagranicznych, dobrych praktyk ma istotne znaczenie w przypadku przenoszenia ich w realia kształcenia osób dorosłych w Polsce. Pozwoli to m. in. na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności organizacji.

Przed wyjazdem uczestnicy projektu wezmą udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w innych krajach. Wsparcie pedagogiczne będzie miało na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w międzynarodowym środowisku.

Uczestnicy projektu po zakończonych kursach otrzymają certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie