Rozdaliśmy granty z Programu Działaj Lokalnie 2019

Opublikowano: 19 czerwca 2019

Gala wręczenia nagród w konkursie „Działaj Lokalnie” to wyjątkowe wydarzenie zarówno dla zwycięzców konkursu, jak i dla nas. To dzień, w którym nie tylko wyróżniamy najciekawsze projekty, ale i poznajemy ludzi, którzy za nimi stoją. Wprawdzie pochodzą oni z różnych gmin i reprezentują rozmaite inicjatywy, ale łączy ich wspólna pasja dbania o swoją małą ojczyznę i lokalną społeczność. Tym bardziej cieszymy się, że Centrum Inicjatyw Lokalnych już po raz siódmy jako Ośrodek Działaj Lokalnie mogło uhonorować najlepsze projekty.

W poniedziałek, 17 czerwca, w Karczmie u Stacha w Zawierciu odbyło się uroczyste wręczenie grantów, czyli symbolicznych czeków, dzięki którym zwycięzcy konkursu „Działaj Lokalnie” mogą wcielić w życie swoje pomysły.

Wśród przybyłych na galę gości znaleźli się: grantobiorcy, włodarze gmin: Ryszard Spyra – Burmistrz Miasta Poręba, Katarzyna Kaźmierczak – Wójt Gminy Poraj, Adam Szmukier – Wójt Gminy Włodowice, Jacek Ślęczka – Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy, Joanna Ślusarczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Pilica, Michał Krawczyk – Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu, Katarzyna Dylewska – Inspektor Gminy Irządze, Renata Garleja – Dyrektor MGOPK w Koziegłowach, Aneta Wieczorek – Dyrektor GOK we Włodowicach oraz członkowie Lokalnej Komisji Grantowej.

Zaproszonych gości powitał Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, który osobiście wręczył nagrody wszystkim zwycięzcom i pogratulował włodarzom gmin.

Galę poprowadził Bartosz Lachór – koordynator Programu „Działaj Lokalnie”, który w kilku zdaniach przypomniał zebranym jego ideę. Spotkanie zakończyło się szkoleniem, w trakcie którego grantobiorcy dowiedzieli się jakie działania powinni podjąć aby realizowane przez nich projekty były efektywne.

W konkursie nagrodzonych zostało 10 projektów nadesłanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Rozdaliśmy granty o łącznej kwocie 41 800 złotych.

Przypominamy listę zwycięskich projektów:

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, grupa nieformalna: Koło Aktywnych Kobiet z Lgoty Mokrzesz – „Eksperymenty plastyczne – warsztaty”
  2. MGOPK Ogrodzieniec, grupa nieformalna: „Jurajscy Seniorzy – Na ludową nutę”
  3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera”,  grupa nieformalna: Mieszkańcy dla Gminy Poraj- „Spisane historie gminy Poraj”
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie „Wilkowianki” – „Warsztaty kulinarne – integracja poprzez wspólne gotowanie”
  5. Ochotnicza Straż Pożarna Siadcza, grupa nieformalna: Związek Młodzieży Wiejskiej w Kidowie – „Młodzi artyści”
  6. Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej – „Żarki Letnisko – a nie śmietnisko. Działania mieszańców na rzecz przywrócenia naszej miejscowości”
  7. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „IKS” w Porębie – „Arteterapeutyczne Warsztaty Ceramiczne”
  8. Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, grupa nieformalna: Góra Włodowska – „Wolność kocham i rozumiem, kreatywne zajęcia wzmacniające lokalny patriotyzm”
  9. Koło Gospodyń Wiejskich w Zdowie „Borowianki – „Wolność naszą radością”
  10. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie – „110 lat minęło – Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie”

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego, wdrażany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie