Rezultaty wynikające z uczestnictwa w kursie: „Wykorzystanie nowych technologii, aplikacji i mediów społecznościowych”

Opublikowano: 4 grudnia 2021

Udział w projekcie największe znaczenie miał dla uczestników, którzy dzięki uczestnictwu w zagranicznym kursie poprawili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowych technologii, aplikacji i mediów społecznościowych. Dzięki temu mogą podejmować skuteczniejsze działania promocyjne, edukacyjne na rzecz swoich organizacji. Uczestnicy projekty podnieśli swoje umiejętności językowe, osobiste, społeczne i organizacyjne. Poznali specyfikę, metody, techniki nauczania osób dorosłych w innych krajach i mogli zaczerpnąć niektóre elementy, które mogą wykorzystać w swoich działaniach.

Poprzez wzrost kompetencji cyfrowych kadry UTWS, KUTW i FCIL dzięki udziałowi w szkoleniu, organizacje są w stanie:

  • skuteczniej zarządzać informacją za pośrednictwem nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych i mediów społecznościowych, wpływając na polepszenie wizerunku organizacji wchodzących w skład konsorcjum, jak również na efektywniejsze dotarcie do grupy odbiorców,
  • uatrakcyjniać formę prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej, poprzez wprowadzenie nowych form interakcji z słuchaczami,
  • uskuteczniać rezultaty podejmowanej przez siebie działalności wykładowczej i seminaryjnej, poprzez odpowiednie wpisanie się w profil nowoczesnej organizacji, korzystającej z nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych i mediów społecznościowych.

Partner – firm IFOM, dzięki realizacji projektu zacieśnił współpracę z polskimi organizacjami i osobami dorosłymi. Miał możliwość uczestniczyć razem w cennej wymianie doświadczeń płynących ze wspólnej pracy. Jest to budujące doświadczenie międzykulturowe, które posłuży lepszej koegzystencji i budowaniu relacji w przyszłości.

Organizacje dzięki poznaniu nowych metod i technik pracy z osobami dorosłymi stosowanymi przez inne kraje europejskie mogą wprowadzać zmiany do swoich działań. Dzięki podejmowaniu nowych inicjatyw zwiększyła się motywacja innych osób do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, wzmocniła się ich motywacja do uczenia się przez całe życie

Organizacje pragną rozwijać dalszą działalność związaną z edukacją osób dorosłych i zaszczepić ziarno do realizacji kolejnych projektów w ramach programu Erasmus+. Chcą także poprzez realizację projektu zacieśnić współpracę z partnerem – IFOM, z którym planują realizować kolejne projekty w przyszłości.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie