Poznając siebie w międzynarodowej przestrzeni

Opublikowano: 24 lipca 2023

Globalizacja rozumiana jako proces prowadzący do coraz większej integracji społeczeństw, kultur oraz państw, a także związane z nią pojęcie globalnej wioski, które poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych ułatwia nawiązywanie kontaktów między ludźmi z różnych części świata, rodzi wiele możliwości. Poprzez integrację, która dokonuje się zarówno w przestrzeni wirtualnej, ale także bezpośredniej, możliwe jest rozszerzanie własnych horyzontów, czerpanie inspiracji i dzielenie się własnymi wartościami, sposobem życia, zainteresowaniami.

Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt pn. „Get to know yourself” w ramach akredytacji w dziedzinie młodzieży. W działaniu biorą udział młodzi ludzie z dwóch różnych krajów – Polski oraz Litwy, którzy przez 10 dni wspólnie zarządzają własnym czasem, poznają swoje kultury, wzmacniają kompetencje społeczne, interpersonalne, kulturowe, osobiste i skupiają się na temacie przewodnim mobilności – lepszym poznaniu siebie poprzez dzielenie się własnymi hobby i zainteresowaniami oraz inspirowaniem aktywnościami podejmowanymi przez innych uczestników projektu. Współczesny świat i rzeczona globalizacja dają młodzieży wiele możliwości. Jednocześnie ogrom szans w tym zakresie może prowadzić do dezorientacji, trudności związanych ze znalezieniem własnego celu w życiu i zainteresowań, które mogą nas rozwijać i autentycznie zajmować. Dlatego też tak ważna jest tematyka niniejszego projektu, który powstał w wyniku oddolnej inicjatywy polsko-litewskiej młodzieży.

W ostatnim czasie młodzież z powiatu zawierciańskiego, myszkowskiego oraz Wilna biorąca udział w mobilności, która tym razem realizowana jest na terenie Krakowa, skupiła się m.in. na realizacji takich działań jak:

  • wspólne wypracowanie zasad mobilności (w tym m.in.: aktywne słuchanie, postawa oparta na szacunku i zrozumieniu, tolerancja, poszanowanie dla drugiego człowieka);
  • realizacja warsztatów TEDx, podczas których dzieliła się swoimi hobby i zainteresowaniami z innym uczestnikami mobilności;
  • zwiedzanie Krakowa jako formie rozwijania pasji turystycznych i historycznych;
  • podejmowanie aktywności sportowej jako formie realizacji zainteresowań w tym obszarze.

Mobilność realizowana jest w okresie od 21.07.2023 do 30.07.2023, zatem uczestnicy mają jeszcze sporo czasu, aby get to know themselves better!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie