Podsumowanie dwóch mobilności do Antalyi (Turcja)

Opublikowano: 18 listopada 2022

To, co dobre szybko się kończy, ale uzyskane efekty wspólnych działań będą oddziaływać zarówno na uczestników jak i organizacje, w których działają. Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach przyznanej akredytacji zrealizowała dwie mobilności do Turcji w konsorcjum z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Siewierzu. Pierwsza mobilność odbyła się w okresie 24.10.2022-04.11.2022 (+ 2 dni podróży), druga w okresie 07.11.2022-18.11.2022 (+ 2 dni podróży). W każdym działaniu uczestniczyło po 15 osób.

10-dniowy kurs merytoryczny pozwolił uczestnikom obu grup:

  • podnieść umiejętności oraz kwalifikacje;
  • zwiększyć wiedzę na temat zarządzania projektami;
  • zdobyć wiedzę na temat motywacji zespołu i wyznaczania celów;
  • zwiększyć wiedzę na temat metod pozytywnej motywacji oraz roli lidera w zespole;
  • nabyć umiejętności pracy w międzykulturowym zespole;
  • poznać kulturę i tradycję Turcji;
  • nawiązać nowe kontakty międzynarodowe.

Poza tym wypracowane rezultaty przyczyniły się do zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty uniwersytetów trzeciego wieku biorących udział w działaniu oraz Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych w zakresie kształcenia osób dorosłych. Organizacje zwiększyły także swój wymiar europejski. Dodatnią wartością projektu było poznanie kultury kraju goszczącego.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a niebawem zostaną wręczone im także dokumenty Europass Mobilność.

Partner projektu: firma CESİM DİMEN MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK (Turcja

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010600.

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie