Poczuj się bezpiecznie w sieci

Opublikowano: 1 kwietnia 2022

Technologia sama w sobie, nawet ta bardzo zaawansowana i nowoczesna, nie jest wystarczającym narzędziem cyber-ochrony. Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z nowych technologii wiąże się z posiadaniem pewnych nawyków wśród ich użytkowników, ale także odpowiedniej postawy świadomości dotyczącej korzystania z nowych technologii.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach programu „Generacja 6.0”, IV edycja organizowanego przez Fundację BGK, realizuje projekt pn. „Nowe technologie bez tajemnic”. W ramach działania seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach oraz Klubu Seniora „Semafor” wzięli udział w kolejnych warsztatach z języka angielskiego w odniesieniu do nowych technologii.

Piotr Jarosz, w trakcie kolejnych już spotkań z łazowskimi seniorami z UTW Łazy oraz Klubu Semafor prowadząc zajęcia z języka angielskiego, przedstawił uczestnikom kursu najbardziej zasadnicze kwestie związane z bezpiecznym i jednocześnie komfortowym korzystaniem z nowych technologii. Podczas zajęć uczestnicy poznali m.in. czym jest tzw. „scam”, polegający na otrzymywaniu wiadomości zarówno za pośrednictwem SMS, jak i poczty e-mail, które mają na celu zainfekowanie systemu operacyjnego urządzenia, polegające na dokonaniu włamania. Oszustwa typu „just-click-a-link” są prawdziwą plagą zwłaszcza wtedy, gdy czujność odbiorcy jest uśpiona. Użytkownicy komputerów i telefonów komórkowych otrzymują je wówczas np. pod postacią wiadomości, mających na celu sprawdzenie statusu przesyłki.

Uczestnicy kursu poznali również metody radzenia sobie z natrętnymi połączeniami telefonicznymi oraz zostali poinstruowani jak prowadzić rozmowę telefoniczną w bezpieczny dla nich sposób w przypadku, gdy dojdzie do udziału przez nich w tego typu rozmowach telefonicznych. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku tego typu „scamu” możemy prowadzić rozmowę z automatem łudząco przypominającym prawdziwego konsultanta telefonicznego, a każde nasze słowo może zostać nagrane i użyte w zmienionym kontekście.

Uczestnicy w trakcie kursu poznali zasady tworzenia haseł do kont internetowych oraz zostali poinstruowani jakiego sposobu przechowywania haseł powinni się wystrzegać, a jaki najlepiej stosować. Zdaniem specjalistów z zakresu cyber-bezpieczeństwa takie motywy haseł jak data urodzenia, imię dziecka, czy osławione w licznych memach internetowych imię psa nie są dobrym materiałem do tworzenia kodów zabezpieczeń.
Uczestnicy dowiedzieli się ponadto jak może być skonstruowany internetowy komunikat mający na celu wprowadzenie bądź szerzenie dezinformacji. W ramach warsztatów odbyła się dyskusja na temat tego jak radzić sobie z dezinformacją, jak odróżnić fakty od opinii, a także jak się zachować w starciu z fałszywymi kontami i tzw. trollami internetowymi.

Na zajęciach poruszona została ponadto tematyka polaryzacji w dyskusjach internetowych. Uczestnicy warsztatów omówili wraz z prowadzącym różnicę pomiędzy komunikatami internetowymi mającymi na celu „wykrzyczenie” swoich racji, oraz tych bardziej zniuansowanych i subtelnych nie prowadzących do skrajności. Prowadzący omówił ponadto zjawisko tzw. scapogoatingu internetowego i cyberbullingu. Te współczesne formy przemocy są nieodzowne dla internetowej mowy nienawiści. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzieli się jak radzić sobie z tego typu cyber-przemocą.

W dobie pandemii częstym przypadkiem jest korzystanie z narzędzi e-learningu, w tym z aplikacji służących do prowadzenia spotkań on-line. Uczestnicy zajęć poznali obsługę najbardziej popularnych platform internetowych służących do e-learningu. Dowiedzieli się między innymi jak korzystać z nich bez zbędnego obciążania połączenia internetowego, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości dźwięku i obrazu zajęć. Jednym z poruszanych w tym panelu tematów był także paradygmat „włączania różnorodności” w ramach zajęć prowadzonych on-line i wynikające z niego korzyści dla działań i wniosków wychodzących od urozmaiconych środowisk.
Uczestnicy kursu poznali również darmową aplikację do nauki języków, w tym języka angielskiego, dzięki której będą oni mogli ćwiczyć zarówno wymowę, pisownię jak i rozumienie j. angielskiego ze słuchu.

___________________________________________

Technology alone (even the most advanced and up-to-date equipment) cannot protect oneself from anything. Having a certain attitude of awareness while making use of the Internet and new technologies, as well as being vigilant and having some useful habits connected with cybersecurity help IT, users, in being safer and more secure.
Centre of Local Initiatives is implementing the project entitled: “New technologies without mysteries” under the „Generation 6.0” Program, the fourth edition that is organized by BGK Foundation. As part of the project seniors from the Third Age University in Łazy and the „Semafor” Seniors’ Club have participated in another workshop on English in the context of security aspects of new technologies.

Piotr Jarosz who has conducted recently another English class with seniors from U3A Łazy and Klub Semafor presented to them the most essential issues connected with safe and comfortable using new technologies.
One of the issues raised during the English classes was “scam” in e-mails and SMSes. A scam aims at infecting an operating system of a device which are being used. The “just-click-a-link” scam is a real plague, especially in a time of a lack of vigilance among users. For example, the scam messages could include a false link to a delivery status verification, which could be dangerous for one’s digital data.

The classes participants got familiarized with methods of dealing with scam calls too. The participants got acquainted both with ways of checking out if a phone number is a scam and the ways of dealing with a scam call while being involved in such a conversation. It is good to know that during such a conversation with a consultant or a robot that could illusively resemble a real consultant one should be careful while saying anything because each single word can be recorded and used in a different context for some unfair purposes.
During the course, the participants got familiarized with the rules of creating a password for different Internet accounts and got acquainted with the dos and don’ts of storing passwords. Due to the opinions of cybersecurity specialists a password should not be associated with an user, thus birthdates, a child’s name or a pet’s name which is a subject of Internet memes, are not the best base for security codes.

Another classes’ subject was a misinformation. The participants got familiarized with an exemplary schemes of misinformation communicates’ structure, that could be found on the Internet. The workshops enabled their participants to learn the ways of dealing with misinformation as well as ways of making a distinction between facts and opinions. They learnt also how to deal with fake accounts and so called trolling.
Another issue raised during the classes was a polarization as a result of Internet discussions. The participants discussed together with the trainer about the difference between the comments that aim at exclaiming something and the nuanced arguments with more subtle comments which do not cause an escalation to extremes or any polarization. Another issue raised here was cyber-scapegoating and cyber-bulling. The modern forms of violence are inherent to Internet hate-speech. During the course the participants got familiarized with ways of dealing with the forms of cyber-violence.

In the time of pandemics e-learning tools (including an on-line meeting applications) are being used very often by many different students and teachers. The course’s participants got acquainted with the most common digital platforms used for e-learning purpose. The participants found out how to use the e-learning platforms without weighing down the Internet connection and how to improve a video and sound quality of an on-line classes. One of the issue raised here was including diversity into an on-line classroom and the benefits coming from this such as better results and conclusions of such kind of groups.
The participants got acquainted also with free application for foreign languages learning (including English). By using it they will be able to practice their English skills such as speaking, listening and writing.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie