„Międzynarodowa aktywizacja sportowa seniorów” – dobra inicjatywa!

Opublikowano: 14 lipca 2020

O tym, że aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku wiemy nie od dziś. Czasem może się jednak wydawać, że zachęcenie do niej osób w starszym wieku  może być trudne. Nic bardziej mylnego!

Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z partnerem z Ukrainy ( Gromadska Organizacia „Centr Osvity” Universytet Tretiego Viku”), Słowacji (Technicka Univerzita Vo Zvolene) i Włoch (The University of Genua (UNIGE) realizuje projekt pn.  „Międzynarodowa aktywizacja sportowa seniorów”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja dyscyplin sportowych popularnych wśród seniorów  w krajach, objętych projektem oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów. Projekt zakłada wymianę uwag, spostrzeżeń, dzielenie się społecznymi innowacjami oraz najlepszymi pomysłami w zakresie uprawiania sportu i aktywności fizycznej, wśród seniorów. Przedsięwzięcie pozwoli na podniesienie stanu wiedzy oraz świadomości osób, które na co dzień pracują z osobami starszymi w tym zakresie.

W ramach projektu odbędzie się 3-dniowe międzynarodowe spotkanie w Polsce, podczas którego partnerzy przedstawią przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące metod działań w zakresie sportu i aktywności fizycznej, stosowanych w swoich krajach. Uczestnicy spotkania zaprezentują swoje organizacje, cele i misę działania. Wymienią się dobrymi praktykami, podzielą uwagami, informacjami i metodami działań w zakresie sportu i aktywności fizycznej. Szczególna uwaga poświęcona będzie omówieniu zakresu wsparcia seniorów pod kątem udziału w zajęciach sportowych i podejmowanych aktywnościach fizycznych.

W trakcie pobytu partnerów w Polsce, uczestnicy projektu wezmą udział w Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych Trzeci Wiek na Start, która odbędzie się 20 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zawodnicy wystartują w dyscyplinach sportowych, które corocznie organizowane są podczas trwania tego wydarzenia.

Po powrocie ze spotkania w Polsce, przedstawiciele każdej z organizacji zorganizują u siebie w kraju spotkanie, w trakcie którego wymienią doświadczenia, uwagi i przekażą informacje na temat podejmowanych działań sportowych i aktywności fizycznej osób starszych w innych krajach europejskich.

Produktem działań wszystkich partnerów będzie biuletyn informacyjni, w którym znajdą się rekomendację działań sportowych, zajęć zwiększających aktywność fizyczną osób starszych oraz dobre praktyki w zakresie wdrażania dyscyplin sportowych popularnych w krajach, biorących udział
w projekcie.

Rezultaty projektu będą upowszechnianie za pomocą międzynarodowego bloga, na którym organizacje z Polski, Ukrainy, Słowacji i Włoch będą zamieszczać informacje o podejmowanych działań sportowych i aktywnościach fizycznych realizowanych w swoich krajach.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport Współpraca Partnerska na mniejszą skalę.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie