Międzykulturowość kluczem do zrozumienia drugiego człowieka

Opublikowano: 19 lipca 2022

W dobie globalizacji wielokulturowość stała się czymś normalnym, a funkcjonowanie obok siebie różnych kultur na określonym terytorium geograficznym nikogo nie dziwi. Jednak różnice kulturowe, inny styl życia czy postrzegania rzeczywistości może rodzić konflikty i nieporozumienia. Dlatego też tak ważne jest, aby większą uwagę zwrócić na aspekt międzykulturowości. Wzmacnianie kompetencji w tym zakresie jest możliwe głównie, dzięki osobistym spotkaniom oraz konfrontacjom z innymi kulturami. Istotnie, międzykulturowość jest swego rodzaju przestrzenią pomiędzy, w której możliwe jest zatarcie różnic, a skupienie się na punktach stycznych między wieloma kulturami.

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt pn. „Razem w Europie” w ramach programu Erasmus+ Młodzież, gdzie młodzież z Polski i Włoch poznając swoje kultury stara się dostrzegać podobieństwa pomiędzy nimi oraz rozumieć różnice. W ostatnich dniach uczestnicy mobilności realizowali warsztaty, podczas których przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne dotyczące swoich krajów i kultur. Poza tym wzięli udział w wycieczce po Krakowie, w tym m.in. zwiedzili żydowską synagogę, co pozwoliło im zaznajomić się z tamtejszą kulturą, nauczyć do niej szacunku. Na mapie podróży uczestników nie mogła również zabraknąć Zawiercia, w którym młodzież zwiedziła Galerię Stara Łaźnia, gdzie obcując ze sztuką uczyła się szacunku i tolerancji wobec tego, co nie zawsze jest dla nas zrozumiałe. Z kolei krajobrazy Jury-Krakowsko Częstochowskiej utwierdziły w przekonaniu uczestników mobilności, że dbanie o środowisko naturalne jest niezwykle istotne i konieczne jest podejmowanie zdecydowanych działań, aby móc cieszyć się pięknem natury.

Przed młodzieżą jeszcze kilka wspólnych dni, warsztatów i aktywności!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie