Międzykulturowość i ponadnarodowość w polsko-litewskim wydaniu

Opublikowano: 19 czerwca 2023

Interkulturalizm, czyli międzykulturowość polega m.in. na budowaniu przestrzeni, w której występują i mogą przenikać się różne kultury. Bazę do jej tworzenia dają niewątpliwie projekty młodzieżowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ w akcji Młodzież. Pozaszkolna forma edukacji pozwala na to, aby młodzież z różnych krajów poza opracowywaniem działań dotyczących zagadnień tematycznych, mogła także poznać, zrozumieć, nauczyć się szacunku dla swoich innych kulturowo rówieśników. Takie spotkania dają także możliwość dzielenia się własną kulturą, historią, językiem, dziedzictwem.

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z partnerem Tavo Europa z Litwy realizują projekt pn. „Komentuję, nie hejtuję!”. Młodzi ludzie z Polski i Litwy podczas codziennych aktywności dążą do tego, aby lepiej się poznawać z uwzględnieniem aspektu kulturowego. W ostatnim czasie polsko-litewscy uczestnicy zorganizowali wieczorek kulturowy, który pozwolił im poznać historię i obyczaje panujące w obu krajach uczestniczących. Każda z grup jeszcze przed mobilnością opracowała prezentacje multimedialne dotyczące swoich krajów, aby podzielić się nimi podczas wspólnych aktywności. Uczestnicy z Polski lepiej poznali Litwę, ze szczególnym uwzględnieniem Wilna, gdzie na co dzień mieszka i uczy się litewska młodzież. Z kolei Litwini mieli okazję poznać zagadnienia dotyczące Polski, zwłaszcza powiatu zawierciańskiego i Zawiercia – rodzinnego miasta polskich uczestników.

Nie zabrakło polskich i litewskich słodkości, muzyki i zrozumienia dla drugiego człowieka. Bez podziałów, uprzedzeń, lecz z otwartymi sercami i umysłami!

Link do filmiku: https://www.facebook.com/centrum.inicjatyw.lokalnych/videos/1243596836352912

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie