Mamy wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2022!

Opublikowano: 2 czerwca 2022

Bieżący rok obfituje w wiele nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, jednak pewne rzeczy są niezmienne. Jak co roku Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprosiło lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w konkursie Programu Działaj Lokalnie 2022. Po miesięcznym okresie składania wniosków nadszedł czas na dokonanie ostatecznych podsumowań i wyłonienie zwycięzców.

2 czerwca 2022 roku odbyły się obrady Lokalnej Komisji Grantowej, w której składzie znaleźli się: Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, Krzysztof Peroń – prezes Zawierciańskiego Forum Pracodawców, Ilona Kaczmarczyk – prezes PSS Społem, Krystyna Męcik – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach.

Centrum Inicjatyw Lokalnych jako Ośrodek Działaj Lokalnie każdego roku zachęca społeczność powiatów myszkowskiego oraz zawierciańskiego, a w bieżącej edycji także z powiatu będzińskiego, do wzięcia udziału w ww. konkursie oraz rozpoczęcia swojej przygody w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. W tegorocznej edycji doceniliśmy działania ukierunkowane na walkę ze skutkami pandemii oraz niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Poza tym oceniając wnioski, Komisja wzięła pod uwagę to czy projekty:

  • mają szansę zmobilizować lokalną społeczność do działania o charakterze dobra wspólnego;
  • są reakcją na realne problemy lub potrzeby lokalnych mieszkańców;
  • posiadają jasno wyznaczony cel i optymalnie rozplanowane działania, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów  – naturalnych, ludzkich, społecznych oraz finansowych;
  • obliczone zostały na wymierne rezultaty;
  • mają przemyślany, rozsądnie rozplanowany budżet.

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest w poniższym załączniku. Grantobiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie niższe niż wnioskowane, zobowiązani są do dostosowania wniosku w generatorze do kwoty otrzymanego dofinansowania do 8 czerwca 2022 r.

W Wasze ręce przekazujemy właśnie 44 000 zł, niech zmienią lokalną rzeczywistość społeczną!

Wszystkim wnioskującym dziękujemy za udział w konkursie. Informacje dotyczące uroczystego wręczenia grantów zostaną przekazane grantobiorcom do 10.06.2022 r.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie