Korzyści z udziału w projekcie dla organizacji w nim uczestniczących

Opublikowano: 10 grudnia 2021

Dla FCIL udział w projekcie był szansą na wzmocnienie europejskiego wymiaru organizacji. Realizacja projektu z kolejnym zagranicznym partnerem pozwoliła ugruntować i rozwinąć współpracę międzynarodową. Projekt był także szansą dla FCIL na nawiązanie współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą, nawiązanie szerszych kontaktów międzynarodowych. Dzięki uczestnictwie w projekcie członków Fundacji nastąpiło podniesienie kompetencji w zakresie komunikowania się, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym, poprawa umiejętności językowych.

UTW w Zawierciu uczestnicząc w projekcie nabył doświadczenie w realizacji programów międzynarodowych, pozwolił się rozwinąć organizacji w dziedzinie projektów unijnych. Kadra Uniwersytetu zwiększyła kwalifikacje w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE oraz podniosła poziom znajomości języka angielskiego. Poznanie metod i działań nauczania osób dorosłych w innych krajach będzie skutkowało wprowadzeniem do swojej organizacji nowych innowacyjnych metod edukacji dorosłych, mających na celu uatrakcyjnienie zajęć dla seniorów. Ciekawsza i urozmaicona oferta edukacyjna dla seniorów pozwoli Przyciągnąć większą liczbę osób do poszczególnych sekcji UTW. Udział w projekcie przyczynił się także do nawiązania dialogu międzynarodowego i rozwoju, nawiązaniu nowych kontaktów.

UTW w Łazach wysyłając swoich członków na zagraniczny kurs miał możliwość podniesienia umiejętności kadry w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Udział w projekcie pozwolił na wzrost wiedzy przedstawicieli UTW w obszarze nowoczesnych metod nauczania, a przeniesienie ich na grunt krajowy i do własnej organizacji pozwoli uatrakcyjnić zajęcia dla seniorów, zwłaszcza w poszczególnych sekcjach. Dzięki udziałowi w zagranicznym kursie członkowie, stanowiący kadrę zarządzającą czy edukacyjną, szkoleniową, poprawili umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a zaczerpnięte rozwiązania z obszaru edukacji osób dorosłych przeniosą na grunt organizacji. Poprzez udział w projekcie nastąpił rozwój organizacji i umiejętności członków Uniwersytetu w zakresie realizowania edukacyjnych programów międzynarodowych, podniosła się ranga organizacji w wymiarze europejskim, zostały nawiązane nowe kontakty i wzrosła świadomość międzykulturowa.

Organizacje dzięki poznaniu nowych metod i technik pracy z osobami dorosłymi, stosowanymi przez inne kraje europejskie, wprowadzić będą mogły zmiany do swoich działań. Dzięki podejmowaniu nowych inicjatyw zwiększy się motywacja innych osób do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, wzmocni się ich motywacja do uczenia się przez całe życie.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie