Komunikacja w zespole – już wiemy, jak to robić!

Opublikowano: 11 września 2019

Specyfika każdego zawodu oraz działanie w różnego rodzaju organizacjach, czy stowarzyszeniach wiążą się z koniecznością komunikacji ze współpracownikami. Okazuje się, że właściwe i umiejętne przekazywanie swoich myśli, oczekiwań oraz jasne komunikaty mogą być kluczem do sukcesu w budowaniu przyjaznego i dobrze działającego zespołu.

Dnia 10.09.2019 r. w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu odbyło się szkolenie pn. „Komunikacja w zespole” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) w ramach programu Fimango, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Poprowadziła je Beata Juraszek-Kopacz – prezeska FRSO, działaczka w sektorze organizacji pozarządowych, angażująca się w wiele inicjatyw mających na celu rozwój instytucji ekonomii społecznej w Polsce i Europie Środkowej.

Uczestnikami szkolenia byli mieszkańcy powiatu zawierciańskiego, działający w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, kołach zainteresowań. Dzięki przekazanym informacjom dowiedzieli się, jaka komunikacja w zespole jest najlepsza, aby osiągnąć wspólny sukces, dojść do porozumienia i mieć szansę na samorealizację. Nie zawsze jest to bowiem proste, kiedy pracujemy i działamy w grupie, w której każdy ma inne oczekiwania, czy idee.

Uczestnicy poznali optymalne sposoby komunikacji i pracy w zespole. Umiejętności te z pewnością przydadzą się im w obszarach ich działalności, pracy zawodowej, ale i w życiu codziennym.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie