To jest Twoja decyzja!

A A A

Strona główna » To jest Twoja decyzja!

Trwa doradztwo dot. wdrażania konsultacji społecznych!

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu do skorzystania z usług doradztwa dot. wdrażania konsultacji społecznych organizowanego w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”....

czytaj dalej »
Konsultacje społeczne w praktyce

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu na szkolenie pt. „Konsultacje społeczne w praktyce” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Tematyka szkolenia...

czytaj dalej »
Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w Zawierciu

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu na seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w Zawierciu” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Rolą...

czytaj dalej »
Szkolenie z zakresu kompleksowej procedury konsultacji społecznych

W dniu 10.12.2013 r. odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu kompleksowej procedury konsultacji społecznych pt. „Konsultacje społeczne w praktyce” w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Konsultacje społeczne są procesem uzyskiwania opinii od osób/organizacji, których dotyczą...

czytaj dalej »
Rola konsultacji społecznych w Gminie Zawiercie

W dniu 10.12.2013 r. odbyło się seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w Gminie Zawiercie” w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w...

czytaj dalej »
Szkolenie - Kompleksowa procedura konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”....

czytaj dalej »
Wyjazd szkoleniowy - Kompleksowa procedura konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie do udziału w trzydniowym szkoleniu wyjazdowym. Tematem przewodnim szkolenia jest „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”....

czytaj dalej »
Szkolenie wyjazdowe w zakresie kompleksowej procedury konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”....

czytaj dalej »
Zakończone konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia Programu "Zawierciański Senior"

W dniach 02-31 lipca 2014 r. trwały konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia Programu „Zawierciański Senior”. Konsultacje przeprowadzono w celu zgłaszania propozycji ulg w ramach Uchwały Nr L/501/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 maja 2014 r. do Programu ...

czytaj dalej »
Szkolenie na temat konsultacji społecznych

W dniach 05-07 lutego 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Szczyrku pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji ...

czytaj dalej »
Konsultacje społeczne w Gminie Zawiercie

Od 3 do 10 marca 2014 r. potrwają konsultacje w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawiercie na lata 2014-2020. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu Strategii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu ...

czytaj dalej »
Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zawiercie

W dniach 3-10 marca 2014 r. odbywały się konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zawiercie na lata 2014-2020. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z zarządzeniem i projektem Strategii zostało umieszone na stronie...

czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - utworzenie Osiedla Wydra Zielona

Od 13 do 20 marca 2014 r. potrwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Zawiercie – Osiedla Wydra Zielona. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez...

czytaj dalej »
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenie Osiedla Wydra Zielona

W dniach 13-20 marca 2014 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Zawiercie – Osiedla Wydra Zielona. Konsultacje przeprowadzone zostały celem poznania opinii mieszkańców miasta Zawiercie na temat w/w projektu ...

czytaj dalej »
Szkolenie w Wiśle dot. kompleksowej procedury konsultacji społecznych

W dniach 07-09 maja 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Wisły. Szkolenie dotyczyło kompleksowej procedury konsultacji społecznych i zostało zorganizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w...

czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - Program Zawierciański Senior.

Od 02 do 31 lipca 2014 r. potrwają konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia Programu „Zawierciański Senior”. Konsultacje przeprowadza się w celu zgłaszania propozycji ulg w ramach Uchwały Nr L/501/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 maja 2014 r. do Programu...

czytaj dalej »
Konsultacje społeczne dot. wprowadzenia Programu "Zawierciańska Karta Dużej Rodziny"

Od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. potrwają konsultacje społeczne na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr L/500/14 z dnia 28 maja 2014 r. dotyczącej wprowadzenia Programu „Zawierciańska Karta Dużej...

czytaj dalej »
Zakończone konsultacje w sprawie Programu "Zawierciańska Karta Dużej Rodziny"

Od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. trwały konsultacje społeczne na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr L/500/14 z dnia 28 maja 2014 r. dotyczącej wprowadzenia Programu „Zawierciańska Karta Dużej...

czytaj dalej »
Konsultacje ws. Rady Gospodarczej

Od 14 listopada do 13 grudnia 2013 roku potrwają konsultacje w sprawie powołania przy prezydencie miasta Rady Gospodarczej. W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania informacyjne, podczas których będzie można zapoznać się z projektem zarządzenia w tej...

czytaj dalej »
Ruszają konsultacje ws. współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi

Od 8 do 15 września 2014 r. potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.” Konsultacje zostaną...

czytaj dalej »
Zakończone konsultacje społeczne dot. współpracy Gminy Zawiercie z NGO

W dniach 8 - 15 września 2014 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.” Konsultacje...

czytaj dalej »
Procedura konsultacji społecznych - trwa rekrutacja na szkolenie

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu na szkolenie pt. „Procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Tematyka szkolenia...

czytaj dalej »
Szkolenie stacjonarne na temat procedury konsultacji społecznych

W dniu 30 października 2014 r. zorganizowano ostatnie szkolenie w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. Udział w szkoleniu wzięło 14 uczestników, a wśród nich przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta...

czytaj dalej »
Weź udział w konsultacjach społecznych i wyraź swoją opinię na temat oferty kulturalnej MOK i sportowo-rekreacyjnej OSiR

Od 10 do 19 grudnia 2014 r. potrwają konsultacje społeczne w sprawie poznania opinii mieszkańców na temat oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu oraz oferty sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Konsultacje...

czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - powstanie Agencji Rozwoju Zawiercia

Od 10 do 19 grudnia 2014 r. potrwają konsultacje społeczne dotyczące Zarządzenia Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 09.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ...

czytaj dalej »
Seminarium "Konsultacje społeczne - wdrożenie, strategia, skuteczność"

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu na seminarium pt. „Konsultacje społeczne – wdrożenie, strategia, skuteczność” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja...

czytaj dalej »
Wdrażanie i skuteczność konsultacji społecznych przeprowadzanych w Gminie Zawiercie - seminarium

W dniu 29 stycznia 2015 roku odbyło się seminarium pt. „Konsultacje społeczne – wdrożenie, strategia, skuteczność”. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Inicjatyw Lokalnych i Urząd Miejski w Zawierciu w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Udział w nim wzięli...

czytaj dalej »
Konsultacje - oferta OSiR i MOK

Do 19 grudnia 2014 r. trwały konsultacje społeczne w sprawie poznania opinii mieszkańców na temat oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu oraz oferty sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Konsultacje zostały...

czytaj dalej »
Agencja Rozwoju Zawiercia - plany utworzenia

W grudniu 2014 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące Zarządzenia Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 09.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Agencja...

czytaj dalej »
Nasze inicjatywy