Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowych z dotacji" - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2019

Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowych z dotacji"

A A A

Strona główna » Szkolenia » Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowych z dotacji"

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) 26 marca 2013 r. do udziału w szkoleniu pt. „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowych z dotacji”.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie miało miejsce 26 marca (wtorek) w biurze firmy ARK Agencja Pracy mieszczącym się przy ul. Wierzbowej 16 H w Zawierciu. Całość rozpocznie się o godzinie 9.00 i trwać będzie 8 godzin lekcyjnych. Przewidziano przerwy na posiłek.

Szkolenie poprowadzi pan Tomasz Kłys, trener kluczowy ROEFS, posiadający bardzo duże doświadczenie w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków UE.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny  poniżej. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Rekrutacja na szkolenie pt. „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowych z dotacji” trwa do 20 marca 2013 r.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej. Należy przesłać go na adres: piatek@cil.org.pl.

Formularz można także wysłać pocztą (ważna jest data wpływu) lub złożyć osobiście w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie (godz. 7.00-15.00) lub faxem na numer (32) 67 02 014.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie, których organizacje nie przystąpiły do tej pory do projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, proszone są o przygotowanie na szkolenie następujących informacji: NIP, REGON, kod PKD organizacji (w przypadku gdy organizacja nie podpisywała jeszcze deklaracji uczestnictwa w projekcie) oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te będą niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.
 

Nasze inicjatywy