Szkolenie: Księgowość- zamknięcie roku (28-29.01.2015) - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2019

Szkolenie: Księgowość- zamknięcie roku (28-29.01.2015)

A A A

Strona główna » Szkolenia » Szkolenie: Księgowość- zamknięcie roku (28-29.01.2015)

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGOs) 28 i 29 stycznia do udziału w dwudniowym szkoleniu pt. „Księgowość – zamknięcie roku”.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą m.in. prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników oraz CIT-8. Uczestnicy warsztatów będą omawiali również obowiązujące przepisy prawa, które są podstawą do sporządzenia powyższych dokumentów, a także zmiany w rachunkowości stowarzyszeń i fundacji wprowadzone nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 5 września 2014 roku.

Szkolenie „Księgowość - zamknięcie roku” odbędzie się 28 i 29 stycznia (środa i czwartek) w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przy ul. Piastowskiej 1 (budynek MOK „CENTRUM”). Zajęcia rozpoczną się o godzinie 15.00 i potrwają 8 godzin lekcyjnych. Przewidziano również przerwę na posiłek. Szkolenie poprowadzi pan Michał Szafrański. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku. Należy go przesłać na adres: gebka@cil.org.pl

Formularz można także wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14, 42-400 w Zawierciu lub faksem na numer 32/670 20 14. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane telefonicznie.

Rekrutacja na szkolenie pt. „Księgowość – zamknięcie roku” trwa do 26.01.2015 r. Szkolenie jest przewidziane dla 12 osób, przy czym organizacja może zgłosić do udziału maksymalnie dwóch uczestników.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, REGON, kod PKD organizacji (w przypadku, gdy organizacja nie podpisywała jeszcze deklaracji uczestnictwa w projekcie) oraz o zabranie dowodu osobistego. Dane te będą niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nasze inicjatywy