Szkolenie. "Księgowość dla nieksięgowych" - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2019

Szkolenie. "Księgowość dla nieksięgowych"

A A A

Strona główna » Szkolenia » Szkolenie. "Księgowość dla nieksięgowych"

Prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych często sprawia trudność ich przedstawicielom. Słaby potencjał finansowy większości organizacji z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego nie pozawala na zatrudnienie księgowej czy księgowego. Wychodząc na przeciw  tej luce kadrowej i zapotrzebowaniu Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji na szkolenie nt.: „Księgowość dla nieksięgowych”. 

Tematyka szkolenia została dostosowana do poziomu wiedzy osób nie będących księgowymi i na co dzień zajmujących się jedynie w okrojonym zakresie sprawami finansowymi organizacji.  Istota, znaczenie i podstawy rachunkowości, obowiązki w zakresie rachunkowości stowarzyszeń i fundacji, odpowiedzialność członków zarządu, dokumenty księgowe – wymogi dotyczące prawidłowego dokumentowania przychodów i kosztów to podstawowe zagadnienia, z którymi uczestnicy zostaną zapoznani podczas szkolenia. Ponadto uzyskają wiedze z zakresu tworzenia polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, a także zdobędą umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego. 

Szkolenie odbędzie się 12.06.2013 r. o godz. 15.00 w siedzibie TMZZ w Zawierciu, przy ul. Piastowskiej 1 (budynek MOK w Zawierciu) i poprowadzi je doświadczony trener Michał Szafrański. Całość potrwa 8 godzin lekcyjnych. Przewidziano poczęstunek oraz ciepły posiłek. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza zamieszczonego poniżej, który należy wysłać na adres szyszko@cil.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, ul. Senatorska 14. Formularz można także wysłać faxem na numer  (32)6702014. 

Rekrutacja trwa do 10 czerwca 2013 r. Osoby zakwalifikowane na szkolenie, których organizacje nie przystąpiły do tej pory do projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, proszone są o przygotowanie na szkolenie następujących informacji: NIP, REGON, kod PKD organizacji oraz o zabranie dowodu osobistego. Dane te będą niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Nasze inicjatywy