Szkolenie dla przedstawicieli NGO - Księgowość w NGO - moduł II zaawansowany - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2019

Szkolenie dla przedstawicieli NGO - Księgowość w NGO - moduł II zaawansowany

A A A

Strona główna » Szkolenia » Szkolenie dla przedstawicieli NGO - Księgowość w NGO - moduł II zaawansowany

 Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza na pierwsze w tym roku szkolenie w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”.

Zajęcia dotyczyć będą zagadnień związanych z aktami prawnymi regulującymi prowadzenie księgowości i sporządzanie sprawozdania finansowego w organizacjach pozarządowych, odpowiedzialność związana z prowadzeniem rachunkowości, klasyfikacja kosztów i przychodów w NGO oraz przykładowy plan kont. 

Szkolenie „Księgowość w NGO - moduł II zaawansowany”  odbędzie się w dniach 06.02 i 07.02.2014 r.   (dwa dni) w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przy ul. Piastowskiej 1 (budynek MOK „CENTRUM”). Zajęcia rozpoczną się o godzinie 15.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku. Należy go przesłać na adres: szyszko@cil.org.pl
 
Formularz można także wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14, 42-400 w Zawierciu lub faksem na numer 32/670 20 14. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane telefonicznie. 
 
Rekrutacja na szkolenie pt. „Księgowość w NGO – moduł II zaawansowany” trwa do 31.01.2014 r.
 
Osoby zakwalifikowane na szkolenie proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, Regon, kod PKD organizacji (w przypadku gdy organizacja nie podpisywała jeszcze deklaracji uczestnictwa w projekcie) oraz o zabranie dowodu osobistego. Dane te będą niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.
 
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasze inicjatywy