Gala rozdania grantów Programu Działaj Lokalnie 2018

Opublikowano: 13 lipca 2018

Oficjalne gale są okazją, aby uczcić i nadać wagę temu, jak wiele wysiłku, chęci i pasji w stworzenie projektu włożyli mieszkańcy, nieformalne grupy, stowarzyszenia oraz gminy, za priorytet stawiając sobie dobro i rozwój lokalnej społeczności.

Centrum Inicjatyw Lokalnych, jako Ośrodek Działaj Lokalnie już po raz szósty przyznało dotacje dla organizacji pozarządowych z powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego.

12 lipca 2018 r. w zajeździe Karczma u Stacha w Zawierciu odbyło się uroczyste wręczenie grantów – symbolicznych czeków, które pozwolą zwycięzcom konkursu Działaj Lokalnie zrealizować stworzone przez nich projekty. Na realizację 12 zwycięskich projektów przeznaczona zostanie łączna pula dotacji w wysokości 41 800,00 zł.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się grantobiorcy, włodarze gmin: Ryszard Spyra – burmistrz Miasta Poręba, Artur Janosik – burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Katarzyna Kaźmierczak – wicewójt Gminy Poraj, Adam Szmukier – wójt Gminy Włodowice, przedstawiciele gmin partnerskich, członkowie Lokalnej Komisji Grantowej oraz Krzysztof Peroń – prezes Zawierciańskiego Forum Pracodawców.

Przybyłych gości powitał Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych: „Kolejny raz spotykamy się na gali, która akcentuje, że Wasz udział w Programie Działaj Lokalnie staje się faktem. Otrzymane granty, wykorzystanie społecznego kapitału oraz chęć działania składają się na możliwość zrealizowania wspaniałego projektu, w którym uczestniczyć będzie cała społeczność lokalna, a jego efekty będą długofalowe” – powiedział.

Galę poprowadził Bartosz Lachór – koordynator Programu Działaj Lokalnie, który najlepiej zna obawy i trudności, które towarzyszą grantobiorcą, potrafi wskazać plusy i korzyści płynące z udziału w Programie Działaj Lokalnie.

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego wdrażany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. Konkurs w tym roku realizowany jest przy wsparciu partnerów: gmin Poręba, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Poraj, Żarki i Koziegłowy oraz dzięki odpisom 1% podatku dochodowego przekazywanego na rzecz CIL.

Raz jeszcze przedstawiamy tegorocznych grantobiorców:

1) Marina Poraj: Aktywne piątki nad Zalewem Porajskim

2) Kółko Rolnicze w Dobrakowie, grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich Kidów: Aktywnie spędzamy czas

3) Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, grupa nieformalna Kulturalni/Amonitki: Od juniora do seniora

4) Ludowy Klub Sportowy Zieloni Zarki, grupa nieformalna: Rodzice Sportowców: Zdrowi i bezpieczni

5) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera”: Spacer po niepodległym Poraju

6) Gminna Bibliotek Publiczna we Włodowicach, grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnikach: Koło dla wszystkich

7) Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury, grupa nieformalna: Koło Gospodyń „Ziemniaki” z Koziegłów: „Piękno zaklęte w szkle” – warsztaty tworzenia witraży

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie: Jestem bezpieczny, umiem ratować

9) Stowarzyszenie zwykłe Kabaret Arabeska: „Z humorem, piosenką i tańcem po naszej Małej Ojczyźnie” – warsztaty wokalno-taneczne

10) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta w Szczekocinach”: Muzyczne przebudzenie

11) Spółdzielnia Socjalna „Amonit Jura, Sport Kultura”: Pokażmy Jurajskie Ostańce – Karczmarka

12) STUDIO ART: „Poległym chwała, wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew”.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie