Ekologia wokół nas

Opublikowano: 9 lipca 2022

Współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na podejmowanie działań ekologicznych oraz szerzej podchodzi do tej tematyki. Dlaczego? Wydaje się, że głównie ze względu na fakt, iż ekologia stanowi ważny i jeden z podstawowych elementów kształtowania środowiska naturalnego.

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując zadanie pn. „Twórcza odsłona ekologii” współfinansowane ze środków Gminy Zawiercie zwraca uwagę najmłodszych mieszkańców miasta na to jak ważne jest życie w zgodzie z naturą, podejmowanie działań, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne: świat fauny i flory.

Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne, jednak trzeba pamiętać, aby we właściwy sposób zachęcać i motywować tę grupę odbiorców do proekologicznego stylu życia. Poprzez edukację ekologiczną możliwe jest bowiem uświadamianie młodemu pokoleniu konieczności podejmowania konkretnych działań, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.

Edukacja ekologiczna to nie tylko zwiększanie wiedzy w tym zakresie, ale również podejmowanie działań mających na celu rozwijanie wrażliwości wśród dzieci i młodzieży na otaczającą je przyrodę. Dlatego też tak istotne jest, aby rozpoczynała się już od najmłodszych lat życia jednostki. Nie tylko edukacja formalna, ale również nieformalna, którą prowadzi Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych poprzez organizację konkursów plastycznych oraz poetyckich dotyczących ekologii ma pozytywny wpływ na zwiększanie wiedzy i aktywnej postawy dzieci. Działania ekologiczne, troska o przyrodę, oszczędzanie energii elektrycznej oraz wody – właśnie tego warto i należy uczyć najmłodszych mieszkańców naszego miasta i regionu! Z ekologią bądź za pan brat!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie