Działania ekologiczne w gminie Zawiercie

Opublikowano: 29 maja 2018

Ochrona środowiska to zagadnienie nurtujące wiele pokoleń, które próbują walczyć o czyste środowisko, zachowanie walorów estetycznych naturalnego krajobrazu czy utrzymanie ekosystemów. Postęp cywilizacji i zmiany jakie zachodzą w rozwoju polskiej gospodarki prowadzą do nieodwracalnych zmian środowiskowych na wielu płaszczyznach. Stan środowiska naturalnego w Polsce w ostatnich latach poprawił się, aczkolwiek nadal pozostawia wiele do życzenia. Z czasem ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę jak ważna jest przyroda i jakie korzyści mogą płynąć z czystego środowiska naturalnego. Zauważono, że przyroda i naturalne ekosystemy stopniowo ulegają degradacji: giną zwierzęta, polskie lasy usychają, zarastają jeziora, a stan polskich wód pozostawia wiele do życzenia. Te wszystkie czynniki i zmiany w świadomości obywateli, a także panujące warunki polityczno-gospodarcze doprowadziły do wzrostu zainteresowania środowiskiem przyrodniczym. Ludzie zaczęli sobie uświadamiać  jak wiele można stracić, degradując naturalne ziemskie ekosystemy.

Obecnie podejmowanych jest co raz więcej działań na rzecz przyrody, a co za tym idzie wyższej świadomości ekologicznej Polaków. Prowadzona jest edukacja ekologiczna już od najmłodszego wieku w szkołach, dostosowano podręczniki do standardów obowiązujących w Europie, organizowanych jest wiele akcji proekologicznych (m.in. Światowy Dzień Ziemi czy Sprzątanie Świata). Bardzo popularne stało się segregowanie odpadów i udostępnienie pojemników do segregacji śmieci, zaczęto budować wodociągi i gazociągi.

Na terenie gminy Zawiercie podejmowanych jest wiele działań mających na celu edukację ekologiczną, szczególnie wśród młodego pokolenia. Przedszkola i szkoły uczestniczą w wielu konkursach ekologicznych, m.in. Zbiórka zużytych baterii suchych, Zbiórka makulatury. Aktywny udział w tych działaniach bierze Referat Gospodarki Komunalnej Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu. W ramach prowadzonej kampanii edukacyjno – informacyjnej już kilkakrotnie uczestniczył w audycjach radiowych pt. „Eko Ranek”, podczas których przekazywane są zasady segregowania odpadów komunalnych. Audycje mają na celu edukację najmłodszych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kształtowanie postaw proekologicznych oraz propagowanie zasad ochrony środowiska. Co roku organizowany jest konkurs „Ekologiczny pokaz mody przedszkolaka”, którego ideą jest przygotowanie strojów z dowolnych surowców wtórnych lub odpadów komunalnych. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości o możliwości powtórnego wykorzystania odpadów komunalnych, propagowanie idei selektywnej zbiórki, jak również zwrócenie uwagi na możliwość ograniczenia ilości wyrzucanych przez nas odpadów. Organizowana jest również Akcja „Czysta Gmina” oraz Rodzinne Festyny Ekologiczne. Akcja „Czysta Gmina” związana jest ze sprzątaniem terenów znajdujących się na terenie gminy Zawiercie. Z kolei podczas festynów odbywają się zbiórki odpadów segregowanych: plastik, metal oraz makulatura w zamian za drzewko, sadzonkę lub gadżet.

Edukacja ekologiczna jest procesem ciągłym, wymagającym powtarzania i poszerzania wiedzy najmłodszych, aby ukształtować w nich odpowiednie nawyki proekologiczne. Stąd też Centrum Inicjatyw Lokalnych wychodzi z inicjatywą ponowienia przedsięwzięcia „Ekologia w oczach dziecka III”. Dwie edycje konkursu pn. „Ekologia w oczach dziecka” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W konkursie wzięło udział każdorazowo ponad 15 placówek (przedszkoli i szkół podstawowych) z terenu gminy Zawiercie. Wpłynęło mnóstwo prac, z czego kilkadziesiąt zostało nagrodzonych. To zainteresowanie świadczy o tym, jak ważnym elementem w edukacji najmłodszych jest ochrona środowiska, szczególnie jeśli przekazywana wiedza jest dostosowana do wieku i możliwości swoich odbiorców.

Artykuł powstał w ramach realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych zadania publicznego pn. „Ekologia w oczach dziecka III” współfinansowanego przez Gminę Zawiercie w ramach wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie Działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych na terenie Gminy Zawiercie propagujące zasady utrzymania czystości i porządku.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie