Działaj Lokalnie – nabór wniosków do konkursu!

Opublikowano: 14 maja 2020

W końcu nadszedł jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku – nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie! Centrum Inicjatyw Lokalnych już po raz ósmy zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do udziału w konkursie „Działaj Lokalnie”. Od 15 maja do 15 czerwca 2020 r. gminy  z powiatów zawierciańskiego: Pilica, Poręba, Włodowice, Irządze, Ogrodzieniec oraz myszkowskiego: Koziegłowy i Poraj mogą składać wnioski do udział w Programie „Działaj Lokalnie”.

„Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 41 800 tys. złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych!

„W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Projekty powinny wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,  oraz być zgodne z założeniami regulaminu konkursu” – podkreśla Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

Tegoroczna edycja w związku z panującym stanem epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie różni się od poprzednich. Otóż wszystkie projekty powinny dotyczyć walki z epidemią oraz/lub przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Oznacza to zatem, że grantobiorcy będą mogli podjąć takie działania, jak szycie maseczek, zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe, , uruchomienie na nowo świetlic, ośrodków kulturalnych, organizacja zajęć wyrównawczych dla dzieci, reaktywacja działań pomocowych, spotkań klubów i organizacji.**

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie odbywać się drogą elektroniczną poprzez generator wniosków na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl.

W każdej gminie objętej konkursem odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można uzyskać więcej informacji na temat „Działaj Lokalnie”. Informacje o spotkaniach będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych gmin i stronie http://cil.org.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Polskiej 14 B w Zawierciu w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem e-mail lachor@cil.org.pl, hac@cil.org.pl oraz na stronach www.dzialajlokalnie.pl. i http://cil.org.pl/

* walka z epidemią (projekty 2-3 miesięczne) oznacz działania inferencyjne takie jak: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe;

* przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii (projekty 3-6 miesięczne) mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie