Działaj Lokalnie 2023 – czas start!

Opublikowano: 12 kwietnia 2023

Już po raz kolejny Centrum Inicjatyw Lokalnych ma przyjemność wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatów zawierciańskiego: Irządze, Ogrodzieniec, Porębę, Włodowice, Żarnowiec, myszkowskiego: Koziegłowy, Poraj oraz będzińskiego: Bobrowniki do wzięcia udziału w konkursie Działaj Lokalnie 2023.

„Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 55 000 tys. złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych!

„W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Projekty powinny wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji  oraz być zgodne z założeniami regulaminu konkursu” – podkreśla Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie Dotacji na Projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez generator https://generatorspoleczny.pl/ od 12.04.2023 do 12.05.2023 roku. Tegoroczna pula na granty wynosi aż 55 000,00 zł!

Każda gmina objęta konkursem otrzyma szkolenie dotyczące idei Programu Działaj Lokalnie oraz poruszania się w generatorze i składania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Polskiej 14 B w Zawierciu w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem e-mail kruk@cil.org.pl, hac@cil.org.pl oraz na stronach www.dzialajlokalnie.pl, http://cil.org.pl/ oraz gmin biorących udział w programie.

W załączniku dostępne są Regulamin konkursu oraz wzór wniosku.

REGULAMIN REGULAMIN KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2023

klauzula-informacyjna-odl-cil

Wniosek_DL_wzor

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie