Dobre praktyki Programu Działaj Lokalnie – szkolenie

Opublikowano: 6 lipca 2018

Szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne – warto korzystać z różnych form dokształcania, zwłaszcza, jeśli pełniona przez nas funkcja społeczno-zawodowa ma wpływ na rozwój miejscowości, w której żyjemy i działamy. Ważne, aby chęć do działania rozbudzić w mieszkańcach swojej małej ojczyzny, bo we wspólnym działaniu tkwią siła i potencjał.

28 czerwca 2018 roku w zajeździe Karczma u Stacha w Zawierciu, odbyło się szkolenie prezentujące dobre praktyki w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Działaj Lokalnie. Agnieszka Pytlik – animatorka społeczna, przedstawicielka rybnickiego Ośrodka Działaj Lokalnie oraz koordynatorka Programu Działaj Lokalnie podczas spotkania dedykowanego przedstawicielom gmin z powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego, przedstawiła założenia i korzyści płynące z Programu, sposoby komunikacji pomiędzy organami publicznymi a organizacjami pozarządowymi oraz sposoby animacji społecznej.

Pojęcie „dobra praktyka” oznacza działanie innowacyjne, które pozwoliło osiągnąć konkretny, pożądany efekt, a podobną praktykę z powodzeniem wdrożyć można w innym miejscu lub przez inne podmioty. Dobre praktyki w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Działaj Lokalnie skupiają się na wykorzystywaniu kapitału społecznego i budowaniu relacji z przedstawicielami samorządów. Uczestnicy szkolenia poznali również metody aktywizacji lokalnej społeczności i wymienili doświadczeniami płynącymi z uczestnictwa w Programie Działaj Lokalnie w latach poprzednich.

Szkolenie sfinansowano ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie