Dlaczego zdecydowano się na udział w projekcie?

Opublikowano: 29 listopada 2021

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w konsorcjum z Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Siewierzu realizuje projekt „Senior na europejskiej ścieżce edukacji”. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry edukacyjnej i szkoleniowej 12 przedstawicieli konsorcjum  w zakresie wykorzystania nowych technologii, aplikacji i mediów społecznościowych. Co skłoniło przedstawicieli konsorcjum do udziału w projekcie?

Każda organizacja wchodząca w skład konsorcjum zdiagnozowała swoje potrzeby w obszarze mobilności i współpracy europejskiej. A zatem:

 1. Potrzeby FCIL:
 • podniesienie kwalifikacji kadry w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi,
 • poprawa znajomości języków obcych
 • wzmocnienie europejskiego wymiaru organizacji,
 • nawiązanie współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą, nawiązanie szerszych kontaktów międzynarodowych
 • zwiększenie promocji działań organizacji o środowisko międzynarodowe,
 • podniesienie kompetencji w zakresie komunikowania się, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym za pomocą mediów cyfrowych.
 1. Potrzeby UTW w Siewierzu:
 • wprowadzenie nowych innowacyjnych metod edukacji dorosłych, mających na celu uatrakcyjnienie zajęć dla seniorów,
 • nabycie doświadczenia w realizacji programów międzynarodowych, zwiększenie kwalifikacji kadry w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE,
 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego,
 • rozwój organizacji w dziedzinie projektów międzynarodowych.
 1. Potrzeby UTW w Koziegłowach:
 • rozwój organizacji i umiejętności członków Uniwersytetu w zakresie realizowania edukacyjnych programów międzynarodowych,
 • wzrost umiejętności kadry w zakresie obsługi komputera i nabycie wiedzy o nowych technologiach i mediach społecznościowych,
 • podniesienie znajomości języków obcych
 • wprowadzenie innowacyjnych metod dydaktycznych,
 • podniesienia rangi uniwersytetu na poziom o wymiarze europejskim.

Główne potrzeby w zakresie organizacji i współpracy międzynarodowej związane są ze zdobyciem doświadczenia w realizacji projektów o wymiarze międzynarodowym. Realizacja projektu wpłynie ponadto na poprawę umiejętności zarządzania, co jest bardzo ważne z perspektywy przyszłych projektów i działań o charakterze międzynarodowym. Opieranie działalności organizacji na dobrze wykształconej kadrze jest jedyną słuszną drogą do ciągłego rozwoju i polepszania realizacji działań w zakresie edukacji osób dorosłych.

Poprzez udział w zagranicznej mobilności organizacje będą mogły podnieść jakość oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych w oparciu o doświadczenia europejskie. Możliwość adaptacji elementów nauczania zaczerpniętych z programów kursów, szkoleń zagranicznych, dobrych praktyk ma istotne znaczenie w przypadku przenoszenia ich w realia kształcenia osób dorosłych w Polsce. Pozwoli to m. in. na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności organizacji.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie