Czas się zmotywować!

Opublikowano: 21 października 2022

Kolejna grupa realizująca mobilność w ramach akredytacji przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych ruszyła do Grecji! Tym razem wiedzę z zakresu motywacji, pracy i gier zespołowych zdobywa kadra zarządzająca FCIL, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu oraz Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy spędzą czas na doskonaleniu swoich kompetencji w zakresie motywacji od 17.10.2022 do 28.10.2022 roku. A jaką wiedzę już udało im się zdobyć i poszerzyć? Uczestnicy dowiedzieli się m.in.:

  1. Na czym polega motywowanie pieniężne i niepieniężne. Wskazuje się, iż dobrze opłacany pracownik czuje się doceniany przez swoją organizację i ma poczucie, że szanowana jest również jego wiedza merytoryczna, z kolei nisko opłacany pracownik cechuje się niskim poziomem motywacji do pracy. Niemniej nie można zapominać także o roli motywowania niepieniężnego, które może polegać np. na elastycznych godzinach pracy, możliwości realizowania własnych projektów, docenienie słowne.
  2. Jak stosować skuteczne systemy nagród. Okazuje się, iż najbardziej udane strategie zarządzania nagrodami dają pracownikom możliwość samodoskonalenia się, co przynosi korzyści zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Wśród systemu nagród wyróżnić można np. szkolenia, warsztaty, benefity.
  3. Narzędzia motywacyjne dla lidera. Lider pełni ważną funkcję w strukturze organizacji, dlatego też powinien właściwie motywować swój zespół do działania. Wśród narzędzi motywacyjnych lidera wyróżnić można: nadawanie pracy znaczenia, wprowadzanie ulepszeń w miejscu pracy, brak mikrozarządzania, promowanie dobrej pracy, poprawianie komunikacji w zespole.

Dzięki temu, że warsztaty zawierają elementy angażujące uczestników do aktywności, w tym przeprowadzanie debat, autoprezentacja, burza mózgów, gry zespołowe, jesteśmy przekonani, że ich motywacja osiągnęła już 100% i będą mogli z sukcesem dzielić się nią w obszarach swojej działalności.

Partnerem projektu jest firma Knowledge, Health & Education z Grecji.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010600.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie