Szkolimy się!

Opublikowano: 13 września 2022

 

Uczestnicy projektu „SOS – społecznie, obywatelsko, skutecznie” wzięli udział w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji liderskich, obywatelskich, społecznych. Szkolenia miały na celu rozwinięcie umiejętności tj. otwartość, tolerancja, przedsiębiorczość, kreatywność. Zajęcia miały formę warsztatową. Grupy zwiększyły wiedzę z zakresu pozyskiwania, realizacji i rozliczania dotacji.

Zdobytą wiedzą uczestnicy wykorzystają do przygotowywania wniosków, które złożą w konkursie grantowym na najciekawszą lokalną inicjatywę społeczną. W szkoleniu wzięli udział członkowie Koziegłowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytetu III Wieku w Zawierciu oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach. Szkolenie poprowadził Bartosz Lachór.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie