Czas na Seniora!

Opublikowano: 18 czerwca 2018

Co może być cenniejszego niż zdrowie? Oczywiście nic! Pytanie tylko czy odpowiednio potrafimy o nie zadbać aby cieszyć się sprawnością fizyczną i umysłową przez długie lata. Idea profilaktyki prozdrowotnej powinna być szczególnie bliska osobom po 50 roku życia. To właśnie do nich adresowany jest projekt „Czas na Seniora” realizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych i współfinansowany ze środków z budżetu Wojewody Śląskiego.

Projekt jest adresowany do osób, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują województwo śląskie. Uczestnicy zadania będą mieli możliwość połączenia zwiedzania Warszawy i uczestniczenia w wykładzie dotyczącym profilaktyki prozdrowotnej. W ramach zadania zostanie zorganizowany wyjazd do stolicy, podczas którego seniorzy zwiedzą między innymi Stare Miasto, Zamek Królewski, Plac Zamkowy i liczne kościoły. Ten przyjemny akcent zostanie połączony z prelekcją, która będzie poświęcona sposobom zdrowego odżywiania, odpowiednim dietom i wszelkim dysfunkcjom organizmu, które pojawiają przy chorobach wieku dojrzałego. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w dyskusji, co pozwoli im się z integrować i podzielić doświadczeniami.

Warto dodać, iż realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych niejednokrotnie wspierała różnorodne działania adresowane do osób starszych, dlatego „Czas na Seniora” jest spełnieniem oczekiwań odbiorców. Pomimo możliwości dostępu do licznych źródeł naukowych i multimedialnych, profilaktyka zdrowia u seniorów jest często stawiana na drugim planie. Dlatego tak ważne jest propagowanie idei, że aktywna starość, to zdrowa i szczęśliwa starość.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji senioralnych, Powiatowych Rad Seniorów i wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, którzy ukończyli 50 rok życia, jest to bowiem przedsięwzięcie o otwartym charakterze.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zwiększy motywację uczestników projektu do podejmowania zachowań prozdrowotnych i zdrowego odżywiania, a także zwiększy ich wiedzę na temat naszego dziedzictwa kulturowego i narodowego.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie