Aktywność społeczna w pigułce!

Opublikowano: 23 marca 2023

Właśnie dobiega końca projekt „Aktywni Inicjatorzy Zmian”, którego głównym celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego, w szczególności wśród osób młodych, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej wśród młodzieży z powiatu zawierciańskiego. W ramach działania odbyły się warsztaty, szkolenia, spotkania z liderami NGO, w które zaangażowali się uczniowie czterech szkół z terenu powiatu zawierciańskiego.

Uczestnicy wzięli również udział w konkursie grantowym, w ramach którego zrealizowali osiem inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej. Poniżej prezentujemy sprawozdania przygotowanie przez uczestników z poszczególnych inicjatyw.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia nasza organizacja przygotowała dwie publikacje. Pierwszą z nich jest „Przegląd Inicjatyw Lokalnych”, prezentujący działania, które udało nam się zrealizować w 2022 i 2023 roku.

Drugą publikacją jest biuletyn „Zawierciański Aktywny Lider, w którym znalazły się artykuły dotyczące inicjatyw młodzieżowych, zrealizowanych w ramach projektu.

Zachęcamy do lektury! Obie publikacje są również dostępne w formie papierowej w naszym biurze przy ul. Polskiej 14B.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie